Czasami komputer z systemem Windows 7 prawdopodobnie wygeneruje błąd z komunikatem Menedżera usług terminalowych. Ten błąd może mieć różne przyczyny.

Zatwierdzone

 • 1. Pobierz ASR Pro
 • 2. Otwórz program i wybierz „Skanuj swój komputer”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy
 • Oprogramowanie do naprawy komputera to tylko jedno kliknięcie - pobierz je teraz.

  Otwórz Menedżera TS, klikając Start | … Ugryzienie Administracja | Usługi terminalowe | Menedżer usług terminalowych i kliknij OK, aby zamknąć miejsce docelowe za pośrednictwem kontroli i połączenia kontrolera.W wersji standardowej kliknij kartę Sesje, a następnie kliknij okno Menedżera serwera.

  Po zainstalowaniu ról i realistycznej obsługi Serwera terminali, możesz ewentualnie skonfigurowaćPojazd z konfiguracją pojazdu. Ustawienia TS pomagają zdefiniować połączenia TSktóre stały się wysokie na komputerze i właściwościach osoby, a także kontroli serwera. on możetylko jedno połączenie dla dwóch kart sieciowych (NIC) może trafić do karty sieciowejKomputery i prawie cała komunikacja używają protokołu RDP z TCP na IP. Dlatego jeśli znajdziesz takie, masz tylko jedną kartę organizacyjnąlub adapter do połączenia z Internetem, wystarczy zwykłe połączenie. Utworzono pewne parametryważne w oknie dialogowym właściwości połączenia. Spójrz na dotyczące połączeńOpcje i ustawienia serwera są do dyspozycji w konfiguracji TS, wykonując następujące kroki:

  1. Otwórz konfigurację TS za pomocą Start | Narzędzia do zarządzania | Terminal serwisowy | Skonfiguruj alternatywy terminala.
   Lub w oknie Menedżera serwera otwórz “Role i usługi terminalowe”, kliknij i “Konfiguruj usługi terminalowe”.
   W obu przypadkach konfiguracja usług terminalowych znajduje się w Menedżerze serwera lub w oknie Pobierz aplikację.
  2. Jeśli zarządzasz wieloma kartami sieciowymi lub kartami Meet, dodaj dodatkowe połączenia, wybierając opcję Utwórz nowe połączenie w okienku postępowania po prawej stronie.Powinno zostać otwarte połączenie wspomagające Asystenta usług terminalowych. Kliknij Dalej, wprowadź komentarze dotyczące nazwy organizacji, a następnie kliknij Dalej. Wybierz najnowszą kartę sieciową i dodatek doUżyj liczby połączeń. Kliknij Dalej, sprawdź ustawienia i kliknij Zakończ.
  3. Aby zmienić właściwości i zasoby nawiązanego połączenia, kliknij połączenie prawym przyciskiem myszy,B. Standardowy protokół RDP TCP i połączenie, kliknij Właściwości. Okno dialogowe Właściwości protokołu RDP-TCP otwiera formularz rejestracji.
  4. Zobacz każde oko z osobna. Możesz zmienić następujące ustawienia:
   • Ogólne Dodaj trochę, aby opisać połączenie w połączeniu z przełączeniem na obsługę silnego szyfrowania.
   • Parametry połączenia. Zapewnij zmechanizowane połączenia, określając selektywne informacje o łączności, które będą pomocne w razie potrzeby.
   • Sesje. Określ, w jaki sposób kupujący będą zawsze łączyć się w podsumowaniu sesji terminalu, jeśli połączenie zostanie przerwane.
   • Środa. Wskaż, który program, jeśli w ogóle, powinien z pewnością zostać uruchomiony, gdy użytkownik opału trafia do systemu i w jakim folderze należy go w tym momencie zorganizować.
   • Zdalne sterowanie Określ, czy zezwolić na kontrolę poza zasięgiem lub monitorowanie sesji terminalu użytkownika i określ warunki pogodowe, w których jest to uważane za zalecane.
   • Opcje klienta Określ nasze własne urządzenia klienckie, a ponadto możliwości, które możesz uzyskać w czasie sesji terminala.
   • Karta sieciowa Określ kartę sieciową lub może to być karta sieciowa używana do tej korelacji oraz maksymalną dozwoloną liczbę połączeń telefonii komórkowej.
   • Bezpieczeństwo Często określaj, jakie uprawnienia są wspomagane dla określonej grupy lub użytkownika końcowego, w tym grup i opcjonalnie użytkowników.
  5. Jeśli po tym, jak cała Twoja rodzina dokonała wszystkich niezbędnych zmian, kliknij OK, abyzamknij Powiedziałbym, że okno dialogowe Właściwości połączenia i pole są dołączone do Konfiguracji usług terminalowych.
  6. Kliknij Ustawienia serwera. Ustawienia Will są skłonne pojawiać się w tym specjalnym prawym mentoringu okna. TeParametry są wspólne, wyraźnie określone. Ustawienia można zawsze zmienić, klikając je prawym przyciskiem myszy, jak wybrać Właściwości i wybrać żądane funkcje, jak pokazano poniżej.
  7. Po zakończeniu wprowadzania zmian wystarczy kliknąć OK, aby trwale zamknąć okno dialogowe Właściwości.

  Menedżer usług terminalowych określa, która osoba będzie się logować do mało prawdopodobnej witryny, jakie procesy będą uruchamiać, a nawet z jakich dostawców serwerów (procesor i dodatkowo pamięć) korzystają. Możesz wysyłać kampanie do użytkowników, odłączyć je od zazwyczaj serwera lub połączyć zdalnie, aby wzmocnić ich sesje.

  Właśnie pokazałem, że Menedżer usług terminalowych nie może istnieć w systemie Windows 7. Ale nie obawiaj się, Menedżer usług pulpitu zdalnego zrobi to. Jest dołączony do narzędzi administracji zdalnej serwera dla systemu Windows 7, a także można go pobrać stąd. Niektóre

  Zatwierdzone

  Narzędzie naprawcze ASR Pro to rozwiązanie dla komputera z systemem Windows, który działa wolno, ma problemy z rejestrem lub jest zainfekowany złośliwym oprogramowaniem. To potężne i łatwe w użyciu narzędzie może szybko zdiagnozować i naprawić komputer, zwiększając wydajność, optymalizując pamięć i poprawiając bezpieczeństwo procesu. Nie cierpisz już z powodu powolnego komputera — wypróbuj ASR Pro już dziś!


  Po wielu przygotowaniach w Google byłem również przygotowany, aby dowiedzieć się, jak potencjalnie można naprawdę poprawić funkcjonalność w Prog.Mms & Features “,” Włączanie wyłączonych funkcji Windows “:

  Otwórz konfigurację TS, klikając Start | … kliknij Administracja | Usługi terminalowe | Konfigurowanie usług terminalowych. Lub odblokuj Role, Usługi terminalowe w Menedżerze serwera i kliknij Konfiguracja usług terminalowych.

  Przejdź bezpośrednio do narzędzi administracji zdalnej serwera, narzędzi do zarządzania rolami i włącz narzędzia usług pulpitu zdalnego.

  Uruchom Menedżera serwera. Pojawi się Panel sterowania Menedżera serwera.Z paska narzędzi Alexa w prawym górnym rogu ekranu projektora wybierz Zarządzaj.Zaprezentuje się rozwijane menu. Z tego menu wybierz Dodaj role i funkcje.

  ! Możesz teraz wyszukać Menedżera głównych usług pulpitu zdalnego w odpowiedniej nawigacji Start — i możesz skonfigurować usuwanie przestarzałych kandydatów do pracy w usługach pulpitu zdalnego ze swoich serwerów. 🙂

  Krok 1

  menedżer usług terminalowych, jeśli chodzi o Windows 7

  Otwórz dietę Start i kliknij Narzędzia administracyjne, następnie Usługi terminalowe, a następnie Menedżer usług terminalowych.

  Drugi krok

  Otwórz menu Start, oczywiście kliknij Uruchom, a następnie wpisz tsadmin.msc w polu Uruchom i kliknij OK.

  Krok 3

  menedżer obsługi terminala w systemie Windows 7

  Otwórz ogólnie menu Start, kliknij Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij Menedżer serwera. Otwórz opcję Role w (opcjonalnym) obszarze po lewej stronie, a następnie naciśnij symbol + obok Usług terminalowych. Kliknij Menedżer usług terminalowych, który pomoże otworzyć schemat Menedżera usług terminalowych.

  Otwórz opcję Start, kliknij Narzędzia administracyjne i dobrze wybierz Menedżer serwera. Otwórz opcję Role w lewym okienku, być może dotknij bieżącego symbolu +, a następnie usług terminalowych. Kliknij Disp Terminal Services Manager, aby otworzyć program Terminal Services Manager.

  Oprogramowanie do naprawy komputera to tylko jedno kliknięcie - pobierz je teraz.