Ten przewodnik pomoże ci, jeśli zobaczysz, jak folder webdav w systemie Windows XP.

Zatwierdzono

 • 1. Pobierz ASR Pro
 • 2. Otwórz program i wybierz „Skanuj swój komputer”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy
 • Oprogramowanie do naprawy komputera to tylko jedno kliknięcie — pobierz je teraz.

  g.Uruchom Eksploratora Windows.W niektórych menu Narzędzia kliknij Opcje folderów i wybierz jedną konkretną kartę Widok.Uruchom Internet Explorera.W menu Plik kliknij Otwórz.Wybierz opcję Otwórz jako folder internetowy.Po wyświetleniu monitu wprowadź nazwę i kod klienta.

   

   

  g.

  Włączanie WebDAV w systemie Windows XP SP2

  Aby znaleźć główną bibliotekę ścieżki SharePoint WebDAV UNC, przez którą otworzyłeś się w Eksploratorze z fantastycznym adresem URL, takim jak http://serwer WWW/witryna/dokument, kliknij prawym przyciskiem myszy nasz idealny folder lub plik w tej konkretnej bibliotece. Następnie powinieneś wybrać opcję „Właściwości” i wybrać kilka opcji „Ogólne”.

  Po zainstalowaniu nowego dodatku Service Pack dla systemu Windows XP zwykle jest mało prawdopodobne, że będziesz w stanie połączyć się ze swoim kontem za pomocą WebDAV.

  Jeśli serwer dedykowany korzysta z uwierzytelniania podstawowego (Basic Authentication), które weryfikuje nazwę użytkownika oraz hasło podczas logowania się na własne konto za pomocą WebDAV, może on działać nie tylko z dodatkiem Service Pack dla systemu Windows XP. Kilka dodatków Service Pack dla systemu Windows XP wyłącza obsługę BasicAuth.

  Prawdopodobnie włączysz BasicAuth w SP2 przez uzyskanie następującego współczynnika rejestru i wywołanie go do wartości niezerowej:

  HKEY_LOCAL_MACHINE> SYSTEM> CurrentControlSet> Usługi> WebClient> Parametr> UseBasicAuth (DWORD)

  Uruchom ponownie komputer współpracujący, a WebDAV będzie działał znakomicie. Jeśli z jakiegoś powodu naprawdę nie chcesz ponownie uruchamiać wszystkich ukochanych, możesz po prostu ponownie uruchomić operacje.

   Kliknij prawym przyciskiem myszy „Mój komputer” 
  wybierz „Zarządzaj”.
  Wybierz „Usługi, a następnie Aplikacje” -> „Usługi”
  W prawym okienku przewiń w dół lub wybierz „WebClient”
  Uruchom usługę

  Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat decyzji firmy Microsoft o wyłączeniu BasicAuth.

  Uwaga… XP SP2 pomaga użytkownikowi korzystać z portu, który wygląda na uprzywilejowany 80 – zezwól BasicAuth podczas ujawniania nazwy domeny do połączenia, aby użyć http://www.domain.com:80/webdavfolder do połączenia, aby ty. Ten raport znajdował się w Twojej aktywnej bazie wiedzy i został usunięty.

  Konfiguracja WebDAV w systemie Mac OS 9 z Goliath

  Mac OS 9 natywnie obsługuje pliki WebDAV, ale jest uważany za darmową aplikację dla mężczyzn lub kobiet, która działa świetnie. Zadanie znane jest jako Goliath, ponadto działa w systemie Mac OS X, a ponadto obsługuje niektóre z bardziej zaawansowanych funkcji WebDAV, których nie ma OS X Finder.

  Po uzyskaniu, skonfiguruj go i umieść adres URL HTTP w folderze z obsługą WebDAV obok nazwy użytkownika i hasła klienta, które zostały ustawione, gdy dostęp WebDAV był możliwy, a następnie kliknij OK. Zwróć uwagę, że wszystkie informacje o użytkowniku niekoniecznie są takie same jak nazwa użytkownika i że używasz hasła, aby uzyskać dostęp do FTP lub systemu.

  Konfigurowanie WebDAV dla Mac OS X za pomocą Findera

  1. Naciśnij Command (â) + K na klawiaturze pianina w Finderze lub użyj pozycji menu Go> Connect to Server.
  2. Otworzy się okno Link Server. W oprogramowaniu tekstowym Adres: Wprowadź typ adresu URL http pliku kompatybilnego z WebDAV.
  3. Po wyświetleniu monitu zapoznaj się z nazwą marki i hasłem skonfigurowanego użytkownika, nawet po włączeniu dostępu WebDAV, ale tylko OK. Pamiętaj, że prawdopodobnie nie będzie to koniecznie ta sama nazwa użytkownika, dodatkowo dane, których używasz dla FTP lub Connectivity Shell. Plik WebDAV pojawia się w Finderze jako dołączone poziomy komórkowe. Domyślnie ikona jest zawsze wyświetlana na pulpicie. Jeśli problem nie występuje, najprawdopodobniej Twój Finder zostanie utworzony w taki sposób, że nie pojawi się na określonym pulpicie, i bez wątpienia będziesz musiał przejść przez Finder, aby wziąć pod uwagę folder WebDAV.

  Ustawienia przez WebDAV w systemie Windows 2000 lub nawet Windows XP

  Te instrukcje dotyczą XP, Windows, ale proces jest zwykle taki sam dla Windows 2000.

  1. Otwórz Otoczenie sieciowe, z którego korzysta się z pulpitu.

  2. Wystarczy kliknąć Dodaj przestrzeń sieciową w głównym folderze Ulubione sieci.

   Zatwierdzone

   Narzędzie naprawcze ASR Pro to rozwiązanie dla komputera z systemem Windows, który działa wolno, ma problemy z rejestrem lub jest zainfekowany złośliwym oprogramowaniem. To potężne i łatwe w użyciu narzędzie może szybko zdiagnozować i naprawić komputer, zwiększając wydajność, optymalizując pamięć i poprawiając bezpieczeństwo procesu. Nie cierpisz już z powodu powolnego komputera — wypróbuj ASR Pro już dziś!


  3. Jeśli jest to zablokowane, jeśli chcesz uzyskać lokalizację sieciową, wybierz „Wybierz bajecznie inną lokalizację programu”.

  4. W polu tekstowym “Wprowadź lokalizację powiększenia sieciowego”wprowadź adres URL http najczęściej związany z folderem zgodnym z WebDAV i kliknij tutaj Dalej (aby uniknąćproblemów z połączeniem podczas korzystania z XP SP2 dodaj numer mov do określonego adresu URL dodawania , na przykład http://www.domena.com: osiemdziesiąt jeden/folder-webdav/).

  5. Wprowadź nazwę użytkownika i szczegóły ustawione podczas włączania wzmocnienia WebDAV, po prostu kliknij i OK. Zauważ, że wiele z nich niekoniecznie jest podobną nazwą użytkownika lub nawet tymi samymi informacjami o koncie, których używasz do ftp obejmującego dostęp.

   Wprowadź informacje z podziękowaniami, nazwę użytkownika i hasło w WebDAV

  6. Wprowadź nazwę w dowolnym polu Wprowadź nazwę dla tej strefy organizacyjnej w polu tekstowym. Nazwa faktu, że Windows zastępuje klientów, jest z pewnością poprawna, ponieważ tak jest
  7. Po prostu kliknij “Zakończ”, aby skonfigurować WebDAV. Folder sieci Web firmy Microsoft zadzwoni i zademonstruje zawartość pliku WebDAV. Pliki w WebDAV Podobnie jak w przypadku innych informacji na komputerze, osoba może pracować z plikiem korzystając z Eksploratora Windows.

  Możesz zobaczyć “htaccess while .htpasswd” w odniesieniu do naszych własnych plików na tej stronie. Katalog, zakładając, że – podłączysz go. Te klipy powinny być przy Tobie i nie można ich usunąć, więc bezpiecznie je zignoruj.

  Konfiguracja WebDAV w systemie Windows 95

  1. Kliknij dwukrotnie Mój komputer, a następnie otwórz całkowicie foldery internetowe.
  2. Kliknij dwukrotnie Dodaj określony folder internetowy.
  3. Jako lokalizację wprowadź ten adres URL http katalogu obsługującego WebDAV.
  4. Jeśli ludzie zostaną poproszeni o podanie poprawnego loginu i hasła, zwykle wprowadź nazwę użytkownika i hasło ustawione w przypadku włączenia WebDAV i kliknij OK. Zwróć uwagę, że nie wymagają one tej samej nazwy użytkownika i hasła, których używasz do protokołu podróżowania plików lub dostępu do powłoki.
  5. Wprowadź dowolną nazwę w polu tekstowym Lokalizacja sieciowa.
  6. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć połączenie WebDAV. Pojawi się folder sieciowy Microsoft z, powiedziałbym, zawartością twojego poprawnego folderu podobnych przekonań WebDAV. Plikami w folderze WebDAV można zarządzać z dowolnego określonego Eksploratora Windows, tak jak dowolnym plikiem na komputerze. …

  Konflikty z .WordPress i innymi aplikacjami. Przez .write ..do ..htaccess

  folder webdav w systemie Windows 7 xp

  Od momentu utworzeniaPo dodaniu fantastycznego pliku wp .htaccess, po ustawieniu jego rzeczywistego folderu na podobny do WebDAV, możesz wybrać w panelu pomijania, który nie można połączyć, można ten element ze zdalnego pozycjonowania.

  Na przykład, jeśli potrzebujesz niezawodnej strony instalacyjnej WordPress pod adresem.nazwatwojegobloga.com i cała twoja rodzina chce włączyć Internet WebDAV w niektórych katalogach .twójbloghere.com / sampleshareddirectory, musisz wrócić do .htaccess w tym samym środku strony

  p> / p>

   Katalog: RewriteCond% REQUEST_URI ^ / sampleshareddirectory /(.*)$ [LUB]? 
  RewriteCond% REQUEST_URI ^ / failed_auth.html ?
  RewriteRule ^ .- * dochód [L]

  Oczywiście zastąp „sampleshareddirectory” pozytywną nazwą, która czasami powinna być twoją rzeczywistą identyfikacją katalogu.

  folder webdav przez cały system Windows XP

   

   

  Oprogramowanie do naprawy komputera to tylko jedno kliknięcie — pobierz je teraz.

  Instalowanie certyfikatu głównego za pośrednictwem systemu Windows XP.Zaimportuj certyfikat główny wskazuje system Windows XP.Skonfiguruj serwer WebDAV w Moje miejsca sieciowe.

  Protokół WebDAV, czyli Web Distributed Authoring and Versioning, to każde z naszych narzędzi, których zwykle używamy, aby uzyskać niewielki dostęp do odpowiedniego serwera i, korzystając z odpowiedniego doświadczenia, tworzyć, usuwać i modyfikować pliki, a ponadto foldery. Na pewno otworzysz dwa okna wraz z folderami plików, które zdaniem ekspertów mogą przeciągać i upuszczać pliki razem z folderami między nimi.