Zatwierdzone

 • 1. Pobierz ASR Pro
 • 2. Otwórz program i wybierz „Skanuj swój komputer”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy
 • Oprogramowanie do naprawy komputera to tylko jedno kliknięcie - pobierz je teraz.

  Oto kilka typowych prostych sposobów, które z pewnością pomogą naprawić abr zły wybór w Purify.Wiadomość testowa ABR wskazuje, że zaufany program na pewno odczyta wartość przed i po określonym bloku.

  purify ma wiele funkcji, które pomagają w jego wydajności.Twój debuger. To jest wygodneWażną i istotną funkcją jest purify_stop_here(). JeśliPowiedz komuś, kto zatrzyma tę funkcję, ktoś opuści debuger w dowolnym komunikacie o błędzie Purify po i przed wyświetleniem nowego pomysłuW naszym programie może wystąpić błąd:

  Dzięki temu możesz zobaczyć stan swojego programuprzed wystąpieniem każdego błędu, aby znaleźć przyczynę. Podpowiedź, że nigdy nie powinieneśwywołaj funkcję non-pure_stop_here() bezpośrednio z programu; Umieść tylko jeden w punkcie przerwania.

  Projekt wskazuje, że abr to Twój programprzeczytaj konkretną wartość przed rozpoczęciem lub być może po zakończeniu poważnej skojarzonejZablokuj.

  Aby liczba była znacząca (na przykład mała, na przykład,rozważ pusty koniec całego ciągu);

  “Gourking -” “Kneblowanie -” “Gurling szerokości (typ), jeśliPrzypisanie względem mieszanki obiektów;

  Doświadczenie ABW pokazuje, że Twój obecny program jest prawie na pewno odpowiednizapisz wartość przed, kiedy określony początek lub koniec, po wskazaniu wyznaczonegoblokować.

  o także stwórz serię (na przykład dobrej wielkości, na przykładLicznik dostępny do zakończenia NULL w jednej linii);

  abr błąd wokół purify

  o zapomnij rosnąć według sizeof(typ) kiedyPrzypisanie tablicy tak, aby można było używać obiektów;

  OP-BY-ONE za każdym razem, gdy kopiujesz części lubw dół całego stołu.

  Slogan BSR dobrze się do tego odnosi. wyjściaProgram wykracza poza odczytywanie bieżącego wskaźnika stosu. Dane z reguły zależą od wskaźnika miejsca najechania.vice versa bez wcześniejszego powiadomienia, ponieważ gdy nowy program używa zaufanego przełącznika kontekstusygnał; a więc ilość odczytana przez ten dostęp jest zwykle niewiarygodna.

  Oczywistą przyczyną błędu bsr jest zwykle ostatnia funkcja, którą większość zwracaWskaźnik do zmiennej głównej jest zwykle poza zasięgiem. Wywołujący, w przypadku próby użycia tej zmiennej,ten błąd może się zdarzyć. Aby zachować wartość osobyzweryfikuj go po każdym zwrocie tych wywoływanych funkcji, utwórz zmienne statyczne.

  Komunikat BSW oznacza, że ​​funkcja, którą tyZwykle program powinien zapisać wskaźnik za stosem.

  Uwaga. W przeciwieństwie do licznych błędów ortograficznych, na przykład ABV jestnie błąd przekupstwa, pamiętaj, że obecnie pisanie jest legalne – naprawdę wartoZakończenie względem stosu. wartości pozaaktualny wskaźnik miejsca może ulec zmianie bez powiadomienia; np. urządzenie, gdyTwój sugeruje, że duży przełącznik kontekstu lub sygnał, wtedy po prostu zapisana wartość jest znacznie bardziej dopuszczalna – jestDostęp może nie próbować skutecznie.

  Częstą przyczyną BSW może być prawdopodobnie funkcja, która zwracaWskaźnik do bardzo zlokalizowanej zmiennej, która wyszła poza zakres. jeśli wywołujący spróbuje użyć zmiennej,ten błąd może być wynikiem. Aby zachować naszą wartośćsą poprawne po zwrocie bezsprzecznie wywołanej funkcji, należy podać takie zmienne szumu.

  Wiadomość wskazująca, cor, że ich programczęsto odbierany kod dostępu, który zazwyczaj dostarcza zrzut zakresu. Wyświetla niebezpieczny błąd.

  Bezpośrednią przyczyną jest zwyczajowo wysokość(próba dostępu do wewnętrznej strony pamięci, która nie była wcześniej planowana) lub busBłąd (próba wysłania e-maila lub wywołania infostore ze wskaźnikiem przesunięcia)Rozmiar podłogi zaadresowany jedynie datą).Typowe powody:

  o Przekieruj do najlepszego wskaźnika NULL, któryzwykle segmentacja może się skończyćprzestępstwo;

  o Wyłuskanie wskaźnikajest uzyskiwany przez pracę w operacjach arytmetycznych na zdaniu, z którym jest konwertowane doliczba całkowita, która może spowodować błąd rv autokaru; lub

  o Użycie zainicjowanego fantastycznego mniej niż lubzupełnie losowa wartość, ponieważ klienci po prostu na nią najechali,co może przyczynić się do błędów magistrali, jeśli adres nie jest wyrównany, dodatkowo i segmentacjaNaruszenie, jeśli adres ma problemy z powodu pracy z nieistniejącą pamięcią.FMM

  Komunikat potwierdzający, że oprogramowanie jest zainstalowaneDzielenie się wspomnieniami z gablotą, która nie jest zbliżona do tego, do czego przyzwyczaiłeś sięprzypisz go. Dopasowane cechy obejmują:

  Błąd typu może oczywiście mieszać się z destruktorami.uruchom niewłaściwą liczbę razy.

  Zatwierdzone

  Narzędzie naprawcze ASR Pro to rozwiązanie dla komputera z systemem Windows, który działa wolno, ma problemy z rejestrem lub jest zainfekowany złośliwym oprogramowaniem. To potężne i łatwe w użyciu narzędzie może szybko zdiagnozować i naprawić komputer, zwiększając wydajność, optymalizując pamięć i poprawiając bezpieczeństwo procesu. Nie cierpisz już z powodu powolnego komputera — wypróbuj ASR Pro już dziś!


  Komunikat FMR potwierdza, że ​​Twój program może być programemwykryte w pamięci na stosie, więc nie jest on aktualnie włączony lub zamknięty w pobliżu żadnego obiektuprzypisany blok. To prawdopodobnie stałoby sięutknął wskaźnik na bloku przypomnienia, który był już oddzielny (spowodowany przezPrzytrzymaj wskaźnik przez dłuższy czas, aby szybko zwolnić pamięć lokalną). Ewentualnie może to być jakiś powódindeks bardzo daleko od końca bieżącego bloku lub bardzo losowe użycieSugestia, która mija rok wewnątrz całej sterty segmentu.

  Wiadomość oznacza, fmw, że większość twojego programu jest uważana za doskonałe przybliżenie.zapisać w pamięci pewien zasób, który nie jest zlokalizowany, a także prawie nie jest alokowany w danym momenciezablokuj to.

  Może to być wszystko, co określono w zakaziePamięć prawdopodobnie została zwolniona (z powodu zbyt długiego trzymania wskaźnika,lub przypomnienie dużo wcześnie).Ewentualnie może to być również wynik osoby bardzo dalekiej od wyliczenia końcowegopewna akcjasolidny blok lub wystarczający powód, aby ponownie losowy wskaźnik w nim spadłna ścieżkę fazy sterty. Wiadomość FNH,

  ten fakt, który zwykle jest Twoim programemwywołaj free() mając pamięćAdres, który nie jest konkretnie zawarty w grupie(pamięć danych, a także stos nawet bss). Ty

  wyszukaj wskaźniki, aby upewnić się, że masz ciągi znaków lub wybrane obiektyZwykle cała partia jest zwykle inicjowana wskaźnikami, dzięki czemu otrzymujesz stałe.zaprogramuj dokumenty, rekordy lub segmenty na nowym stosie. Próby uwolnienia takich prowokujących adresów, które…error.fum

  a oznacza, że ​​program komputerowy próbujena nieprzydzielone miejsce (duplikat free() lub możliwy ze złego wskaźnika stosu).

  abr błąd w oczyszczaniu

  Oprogramowanie do naprawy komputera to tylko jedno kliknięcie - pobierz je teraz.