Zatwierdzone

 • 1. Pobierz ASR Pro
 • 2. Otwórz program i wybierz „Skanuj swój komputer”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy
 • Oprogramowanie do naprawy komputera to tylko jedno kliknięcie - pobierz je teraz.

  Oto być może kilka prostych metod, które z pewnością powinny pomóc w rozwiązaniu problemu źródła błędów krzywej kalibracji.Odpowiedź: Krzywa standardowa to całkowity wykres wartości analitycznej (np. absorbancja przy użyciu spektrofotometrii absorbancji) w funkcji centralizacji uzyskanej z roztworów standardowych. Zatem tymi rzeczywistymi źródłami błędów są pomyłki w stężeniach wzorców, a co za tym idzie pewne błędy w ich ocenianych sygnałach.

  Odpowiedź: Krzywa kalibracji często będzie wykresem zgodności analitycznej (np. absorbancja w spektrofotometrii absorpcyjnej) w funkcji stężenia roztworów wzorcowych. Tak więc tymi głównymi źródłami błędów są bezsprzecznie błędy w stężeniach wzorców o długości z błędami w ich rzutowanych sygnałach.

  Metoda krzywej standardowej Korzystanie z liniowego dopasowania krzywej

  Pierwszy zestaw mo=2, Spacja = 0, Ev i Es = 0 i ustaw z równe 0, n = 0, Cx równa się 5 i Cs = 10. Teraz zwiększ całkowitą nieliniowość (zmienna „n”) potencjalnych nabywców do wyraźnej nieliniowości. W jaki sposób krzywa logiczna staje się bardziej zaokrąglona, ​​z pewnością widać wyraźnie W szczególności metoda najmniejszych kwadratów nie opisuje już dobrze potrzeb. Również, patrz R2, który wynosi 900 dla ważnego ideału Prosto, zaczyna się mały spadek, ale R2 nadal wykonuje 0,99, kiedy Krzywa jest już zdecydowanie nieliniowa i ma już błąd komunikacji oczywiście zaczął się psuć (patrz błąd w tabeli liczb). tylko co z 7% błędu. Parzyste znaczenie R2 wynosi 0,999. nadzór 2%. Może 2% brzmi dobrze i zdecydowanie dlatego niektóre w aplikacjach Może się to okazać konieczne, ale często wspomina się o metodach analitycznych. bezpośrednio, aby pomiary były dokładne do 0,1% lub nawet lepiej to pokazuje nam, gdzie R2 musi kończyć się dużą ilością jak podano (3 lub prawdopodobnie 4) ułamki dziesiętne nad analitycznymi celami kalibracji. Upewnij się również, że ta symulacja domyślnie (zmienne “z” iw konsekwencji “puste”); niestety zobaczysz naprawdę bez lepszego niż jedyne standardowe sformułowanie, które to uwzględnia. Ustaw And ev Es=1, aby wprowadzić mały losowy błąd.

  Doskonałość niektórych metod można poprawić, dodając odpowiednią konformację wewnętrzną, która odwołuje się zarówno do wzorców kalibracyjnych, jak i wzorców fizjologicznych. Próbki testowe oraz opierając wszelkiego rodzaju regresję na współczynnikach odpowiedzi każdego z analitów, aby pomóc w uzyskaniu nowego wzorca wewnętrznego. Zastosowanie dowolnego standardu wewnętrznego koryguje drobne niespójności dotyczące warunków pracy.

  I. Wstęp

  Porównanie wyników objętości dla zupełnie różnych kryteriów optycznych pokazuje znaczne różnice w dokładności. Nie ma problemu z konwersją refrakcyjnych pająków na różne miejsca dziesiętne, a twoje aktualne skorygowane tabele widma podają długości fal w granicach 6 i 7 cyfr znaczących. Z drugiej strony, rzeczywiste przecieki w strukturze obiektu mogą być jednak zgłaszane tylko z dokładnością do 0,1%, a nawet to pozwala na wypowiadanie się tylko o losowych dylematach, a nie o błędach systematycznych.

  < br>

  Te, wraz z wieloma innymi podobnymi testami, były i są nadal przeprowadzane wraz z rozwiązaniami z wieloma długoterminowymi wzlotami i dołkami komunikacyjnymi. Jako znaczące odniesienie do fotometrii i dokładności długości fali rzeczywistych instrumentów, czasami podaje się długości fal dla ekstremów, aby zobaczyć nachylenie krzywych budzika, chociaż takie wyprowadzenie zwykle nie powinno być możliwe. Jednak źródło chciałoby również zapewnić oddzielne testy dokładności fotometrycznej dokładności długości fali dla normalnej rutynowej pracy. Tylko wtedy będą możliwe okazje nie tylko do eksperymentalnego udowodnienia generalnie nierzetelności danych, ale także do uzyskania danych ilościowych odpowiednich przy rozważaniu korekty wyników. Oddzielne źródła pogrzebowe Błędy są oczywiście rozpatrywane oddzielnie, a ponadto eliminowane są, gdy instrumenty i urządzenia z pewnością będą testowane w laboratorium wydającym standardy kalibracji.

  Oprogramowanie do naprawy komputera to tylko jedno kliknięcie - pobierz je teraz.