Du kan möjligen få ett felmeddelande som säger att kwikset Smartcode Keyless Touchpad kommer att felsöka. Det visar sig att det i sin tur finns flera sätt att ta bort detta problem, som vi kommer att diskutera om inom kort.

 

 

Kontrollera om det finns ett tangentbordsfel. Installera en intressant uppsättning batterier och slå PÅ mus #3. Testa varje tangent på tangentbordet (en placerad på en gång) och lyssna efter ditt eget pip på varje tangent. Om huvudtangentbordet inte piper, kontakta avancerad support för vidare felsökning.

Knapplås
Om du anger tre felaktiga koder i en värdelös kod kommer knappsatsen att stängas i 70 sekunder.

Om personligt Kwikset SmartCode-lås inte fungerar efter publicering av anpassad kod, och du också blir knäppt, kan du åtgärda ett problem snabbare:

  • Gör ja att alla användarkoder är giltiga eller korrekta. Kolla också för att prova efter.
  • Använd en fysisk bas så att de kan låsa upp den – om den skulle få reda på det med användarkoden. Kwikset
  • Kontakta den tekniska tjänsten Teknisk service eller till en låssmed för att få hjälp – om det inte kan påbörjas med en vanlig nyckel.

Så detta är det snabbaste sättet att låsa upp låset/ytterdörren på marknaden – när du kanske är säker.

Låt oss nu ta en titt på de möjliga orsakerna till de flesta av dessa problem och hur vi har förmågan att faktiskt fixa/förhindra att det återkommer i framtiden.

Blockering av Kwikset SmartCode kommer inte att avblockeras: möjliga orsaker och åtgärder

Om din Kwikset knappsats inte fungerar kan Opossum slipa. Om tangentbordet fortfarande är tillgängligt, byt ut batterierna och vrid när omkopplare 2 för att utföra analysen. Tryck på varje knapp när som helst och se till att den piper. Om några av dina knappar ändå aldrig skulle fungera. De svarar är det lång tid att ringa tillverkarens supportcenter för ytterligare testning.

1 Till. Lågt batteri

Låg elektrisk uthållighet kan störa låsets elektroniska funktion. Därför, om den elektriska prestandan hos din Kwikset SmartCode ofta är låg, finns det praktiskt taget någon chans att ditt lås faktiskt fungerar som det ska och detta kan hela tiden vara anledningen till att ditt hänglås … Ta inte bort låset för du har fått ett giltig rökkod. …

kwikset smartcode pekplatta felsökning utan nyckel

Så, du vill kontrollera att de specifika huvudbatterierna är aktiva och initiera säker på att kunderna byter ut dem tillräckligt skäl för de mest lämpliga batterierna – i det ögonblick de är låga .

Kwikset SmartCode använder icke-uppladdningsbara alkaliska AA-batterier. Se till att du använder resolve-batterierna, eftersom användning av olämpliga batterier kan initiera vissa lås för att fungera fel.

Dåliga elektriska batterier kan vara litiumstyrka och alla typer av uppladdningsbara det. Kwikset rekommenderar definitivt inte via litium eller några uppladdningsbara batterier.

Dessutom vill de flesta försöka undvika att blanda gammal el med ny, eftersom detta kan orsaka läckage, vilket leder till felaktiga uppgifter och andra problem.

. Ogiltig användarkod

För att öppna Kwikset SmartCode-låsmekanismen med hjälp av tangentbordet måste du ange en giltig användarkod, men det följer att du förmodligen också trycker på Kwikset-tangenten – beroende på SmartCode-anslutningsmodellen. Blockerar

Upplåsning kommer att gå sönder om användarkoden är långt ifrån sanningen. Kontrollera hur ofta du anger en meningsfull giltig användarkod.

3 . 0. Fel

Du kan fortfarande inte låsa upp låset med din användar-html-kod efter att ha gjort ovanstående steg i allmänhet, eller hur? Då är det trevligt att anta att det är en olägenhet, och dessutom kan du fixa det efter att ha återställt alla lås till fabriksinställningarna.

Om du inte vet hur man castar om alla Kwikset SmartCode till fabriksinställningar, se nedan:

  • Steg 5. Ta bort elvärmaren.
  • Steg 2. Tryck och håll ned denna programknapp. Byt sedan ut angreppet genom att hålla ned valfri programmeringsknapp.
  • Steg 3. Fortsätt och håll ned programmeringsknappen (cirka 27 sekunder). Låset blinkar rött men ett pip hörs.
  • Steg 4: Tryck på programmeringsknappen och slutför processen.

Låset blinkar grönt och piper flera för att indikera att det ännu har återställts.

Se till att du kommer att kunna öppna dörren igen bara för att det specifika låset ofta inte fungerar utan detta verktyg. (För detaljer om dörrflyttsprocessen, se steg 8 nedan).

Tänk också på att bara en radering av fabriksinställningarna kommer att åsidosätta alla individuella tidigare programmeringar, så att du kan börja om för att programmera personligt eget lås.

kwikset smartcode touch pad keyless entry troubleshooting

Vad du ska skapa om du redan har anslutit nästan dina Kwikset SmartCode-lås till ett betydande erfaret nav eller smart hem eller säkerhetssystem, och sådana systemteman gillar Vivint och Ring Alarm kommer att vägleda dig att återansluta efter omstart av en företagsorganisation.

4. Dörröverföring misslyckades

Kwikset SmartCode och tillagda modeller kräver att kunderna följer en “dörrinstallationsprocess” under den första monteringen eller senare under en fabriksläkning.

Dörrdrift bearbetar SmartCode säkert för att välja om bulten ska kunna peka åt höger eller vidare åt vänster, och din låsning kommer inte att identifieras elektroniskt i fall där den har inte redan varit.

Därför, om du installerar lastrummet endast för första gången och dessutom ibland har utfört en total fabriksåterställning, se till att följa proceduren för öppning av burdörren. Annars bör låset inte fungera helt elektroniskt.

Det är förmodligen så dörren till e-bokbilen öppnas:

  • Steg 1. Se till att ta bort batteriet. Håll sedan ner den mjuka knappen, sedan ska du flytta batteriet (det är otroligt att hålla nere den mjuka knappen).
  • Steg 2. Släpp förbättringsknappen efter ett lyckat batteribyte.
  • Steg 3. Tryck och har knappen Jag har programmerat en ny tid. Nu är fällan vanligtvis helt medveten om dörrens riktning när den öppnas när den är stängd.

Om staturlampan sedan blinkar grönt var målet lyckat. Men om det är grönt betyder det att du inte behöver göra det – börja om och så hjälp till att fixa det.

Återuppta

Även om vi kan fixa ett specifikt Kwikset-lås som vägrar att upptäcka (efter att ha angett en pålitlig och lämplig användarkod) genom att helt enkelt byta ut de viktigaste batterierna och/eller återställa för att hjälpa dig fabriksinställningarna, kanske saker och ting inte upptäcks direkt. Här kommer problemet sannolikt att vara mycket mer komplicerat.

Så, om någon kan fixa något Kwikset SmartCode-lås genom att följa de huvudsakliga dedikerade felsökningsstegen, grattis! Ring annars Kwiksets tekniska support för hjälp.

 

 

Håll nere “Reset”-knappen i 5 sekunder. Efter 5 sekunder kommer du att ta hänsyn till många långa pip som indikerar att låset ofta har släppts. En surfarkod kan användas för att lära sig en dörr, och ett huvudlösenord är ett lösenord som ofta kan användas för att ändra funktionerna som involverar låset.

Blinkande fläckig betyder att den är låst, pulserande grön betyder att den faktiskt är öppen och rött betyder att batteriet har blivit lågt.