Godkänd

 • 1. Ladda ner ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och välj "Skanna din dator"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Mjukvaran för att fixa din PC är bara ett klick bort - ladda ner den nu.

  Om du får ett felmeddelande på din dator som är kopplat till felsökning i Windows XP felsäkert läge, bör användarna kolla in denna lösningsinformation.Kort sagt, felsökningsläget inaktiverar en handfull drivrutiner och låter dig till och med tillåta dem att fixa mindre eller till och med större hälsoproblem orsakade av programvara eller möjligen en fantastisk drivrutin. Detta kommer också att tillåta kunden att behålla kärnloggens förståelse för att se till att du har en dator till som använder serieanslutningen. Så här kan du felsöka systemfel på kärnnivå.

  Kort sagt, felsökningsläget inaktiverar vissa motorfordonsoperatörer och låter dig återställa mindre eller större problem som bara orsakas av programvara eller drivrutiner. Det indikerar också att du överför kärndokumentets resultat till en annan dator via sekventiellt ägande. Så här felsöker du breda läkemedelsproblem på kärnnivå.

  Felsökningsverktyg för Windows har varit en metod med vilken systemwebbplatsen kan diagnostisera systemproblem, bryta alternativ och få kärninformation direkt. Även om felsökningsläget förmodligen inte begärs för att fixa startproblem, inaktiverar det i slutändan vissa drivrutiner, vilket kan orsaka startproblem.

  Möjligheten att hjälpa till med felsökning finns i Kernel Debugging genom att använda Windows. Detta är en avancerad felsökningsteknik som med största sannolikhet överför sin Windows-startinformation till ett annat skrivbord eller enhet som körs, jag skulle säga felsökaren. Att aktivera felsökning är vanligtvis samma typ som det felsökningsläge idén var tillgänglig i versioner innan det var Windows.

  Alternativet Aktivera felsökning aktiverar kärnfelsökning när du använder Windows. Det är ett pålitligt felsökningssystem som även låter dig korsa startinformation till en annan dator som experter hävdar kör felsökaren.

  Utöver det ovanstående, vad är någon felsökningsprocedur i avancerade startalternativ? Alternativet Debug Mode aktiverar Windows Debug Mode, ett avancerat diagnostiskt läge från vilket all data som är relaterad till Windows kan skickas lite mer till några av de synonyma “debuggers”. Inaktivera automatisk systemkrasch vid omstart av datorn.

  En felsökningsmeny eller möjligen en felsökningsmetod är ett användargränssnitt gjort i ett bra datorprogram för att låta människor se och/eller ändra programmets interna gränssnittstillstånd för att uppnå felsökningssyften.

  Om du vill skulle du stänga av USB-felsökning genom att gå till Inställningar > Alternativ, Utvecklare och därför omedelbart stänga av USB-felsökning. När du har slagit på den utan USB-felsökning, vänta några minuter så kan vem som helst komma åt din Android-enhets trick och skoldata som vanligt.

  Windows xp ganska riskfritt läge felsökningsläge

  Felsökningssätt på grund av Windows är ett verktyg för systemansvariga för att diagnostisera människokroppen helt enkelt genom problem som orsakar systemkrascher, eller direkt undersöka kärninformation. Även om felsökningsläge inte krävs för att återuppliva startproblem, fixar det vissa program som kan orsaka problem när ett visst system startar. Att navigera på ett felsökningssätt är väldigt likt i ett lämpligt normalt Windows-jobb och/eller kommer du troligen att få åtkomst till samma produktionsfelsökningsverktyg.

  Tryck på “F8” på musen, även om du ser en kontaktlista med pågående procedurer.

  v

  Välj fliken Startup. Här kommer en person att observera alla tjänster som automatiskt startar upp med Windows. Inaktivera tjänster som du kanske tror brukar orsaka problem. Om du är säker, välj inte Inaktivera alla, klicka bara på OK för att spara dina nuvarande inställningar.

  Följ följande steg så att den aktiverar varje webbplats en i taget tills du avgör vilken informationssida som orsakar problemet.

  För att underlätta uppstartsfelsökning, använd kommandot BCDEdit /bootdebug och ange den nödvändiga startkoden. komponent Om du verkligen vill felsöka kärnan på rätt sätt, använd varje BCDEdit /debug-kommando också. Dessutom måste du välja en ny felsökningsanslutning, precis som vanlig kärnfelsökning.

  Garret Genet kommer från delstaten New York. Sedan 2001 har han skrivit innehållssidor om teknik och hälsa, lika tydligt som underhållning. Han har listats på Worcester & Gazette Telegram, liksom på sajter som digg.com och slashdot.org. . Genet kommer med ett federalt nätverk för akademisk säkerhet och system från Rochester Institute about Technology.

  • De flesta startproblem upptäcks av Windows. Schemat kommer att köra “Startup Repair” helt den minut som autoswarm startar om din dator.

  Genom att aktivera USB Debugging kan din telefon hjälpa dig att kommunicera fullt ut med din PC, så att individer kan dra nytta av det mesta som är länkat till dessa verktyg. Det är dock inte nödvändigt att göra USB-felsökning enklare om ägare bara vill ansluta din mobiltelefon och PC med Bluetooth eller USB-daisy chain för att utföra enkla saker som bildsynkronisering.

  Vilka är alternativen för inte farligt läge? När behöver jag använda dem?

  Godkänd

  ASR Pro-reparationsverktyget är lösningen för en Windows-dator som kör långsamt, har registerproblem eller är infekterad med skadlig programvara. Detta kraftfulla och lättanvända verktyg kan snabbt diagnostisera och fixa din dator, öka prestandan, optimera minnet och förbättra säkerheten i processen. Lider inte av en trög dator längre - prova ASR Pro idag!


  Om shoppare inte kan starta ditt system med den senast kända bra formationen, erbjuder Windows XP Professional, Windows 2000 och Windows Server 2003 felsäkert läge, ett medicinskt alternativ som inaktiverar meningslösa startprogram och tjänster för att möjliggöra normal felsökning och diagnostiska funktioner som hjälper till att skapa krascher. . . I ofarligt läge startar Windows XP/2000/2003 med alla slags minimiuppsättningar drivrutiner som krävs avsedda för driften av operativsystemet. Stöd för enheter som robusta klämmor, de flesta USB-enheter och IEEE 1394-enheter har inaktiverats för att förenkla nödvändiga variabler som kan användas mer för att diagnostisera startproblem, ge upp meddelanden och eventuell systeminstabilitet.

  Välj Felsökning> Avancerade alternativ> Startalternativ> Starta om. På skärmen för startinställningar som visas till höger, kör någon av knapparna 1 till 3 för att välja specifik starttyp, till exempel 1 för att tillåta felsökning bara för att aktivera felsäkert läge, eller 4 för att aktivera felsäkert läge med nätverk. Klicka sedan på knappen “Starta om”.

  När den är ansluten till en dator tillbaka i säkert läge, visas inte information om den senaste konfigurationen. Så loggar du in på din fantastiska dator i felsäkert läge och kanske väljer ut för att prova senast kända anständiga konfiguration. Under kursen bör alternativet “Kör” alltid vara tillgängligt.

  Viktiga drivrutiner och kroppstjänster som är aktiverade i Pleasant Mode inkluderar:
  * Drivrutiner för PS/2-möss, vanliga persondatortangentbord, hårddiskar, CD-ROM-enheter i kombination med konventionella VGA-enheter. System Din firmware måste stödja mobiltelefoner med en fungerande USB-mus och tangentbord som tål Universal Serial Bus för att fungera säkert med dessa inmatningssaker.
  * Systemtjänster för händelselogg, plug-and-fjärruppspelning, procedurwebbseminarier (RPC) och logisk diskhanterare.

  Om du bara inkluderar de komponenter som rekommenderas för grundläggande funktionalitet, kan driftenheten starta i kommande situationer:

  Datorns hårddisk är inte oklanderlig .. Du kan starta om den här operativplattformen i säkert läge och dessutom använda verktygen som beskrivs i denna oersättliga applikation för att diagnostisera och åtgärda hinder.

  Datorn startar upp med en tom eller förvrängd bild: Det är säkert att starta datorn och dessutom använda kontrollpanelens tidsalternativ för att välja grafikkortsinställningar som förmodligen generellt är kompatibla med din bildskärm. De nya tillfälliga träder i kraft omedelbart den här datorn startas om.

  Slå på denna speciella dator.När den första skärmen visas trycker du på vår F8-tangent flera gånger.Från den specifika menyn för avancerade Windows-alternativ väljer du Säkert läge och trycker på Enter.Klicka på Admin och engagera dig sedan i ditt lösenord (om tillämpligt).

  Datorn levererar startar inte normalt efter ominstallation av aktuellt hölje eller stor programvara: Om en digital komponent eller nyinstallerad programvara hindrar dig från att komma åt Windows XP Professional i den normala processen, kommer du säkerligen att använda no mode-felet med avinstallera eller avinstallera programvaran. Återställ drivrutin för enhet.

  Windows exp felsäkert läge felsökningsläge

  Mjukvaran för att fixa din PC är bara ett klick bort - ladda ner den nu.
  < 10px 10px" id="6">Vänd efter din dator.Fortsätt att trycka på F8 när den första skärmen visas.Från din nuvarande Windows Advanced Settings-meny, välj Säkert läge och tryck på Enter.Klicka på “Administratör” och ange bara lösenordet (om det behövs).