Det är värt att läsa många av dessa felsökningstips om du sannolikt inte får någon information i Outlook 2010-kalenderfelkoden på en persons dator.

 

 

Vi använder Outlook i år med Exchange 2010. När jag startar ett nytt möte i Outlook helt nytt år och lägger till två personer som As-delar, kan jag se en av en användares fullspäckade scheman, exklusive några andra användare. Istället kan hela deras schema hashas, ​​eller om jag flyttar hela markören mycket längre får jag ett passande meddelande där de flesta av dem utbrister “Det gick inte att få ledig / överdrivet upptagen information.” “

Nu när jag rapporterar till OWA och upprepar uppgiften ovan ser jag de upptagna väggkalendrarna för båda användarna. Inga problem.

Vet någon annan varför detta börjar med Outlook 2010?

Bara så att du kan vara säker på att jag förstår lösningarna som någon föreslagit, och för att förtydliga det hela… Jag är en användare som försöker när du behöver boka ett schemalagt möte från Outlook. Jag kan inte hitta ett schema för användare # 1. Jag kan se gratis för varje upptagen tid för användare 2.

Så de vill att jag ska se i händelse av att jag kan fixa min saknade Outlook? ?

Sedan, om du inte alltid kan vara ledig/upptagen, se om du verkligen kan få ett frånvarosvar i Outlook.

När upplevelsen är klar utökar du varje steg i ofta testkörningen på webbsidan med testförklaringar för att isolera bördan. Om varje test är framgångsrikt kommer du vanligtvis att se resultaten som liknar en lyckad Autodiscover-tvangssituation. Skärmen visar en lista över en av de mest länkade webbadresserna som tillhandahålls på grund av hela Autodiscover-tjänsten. De produktiva resultaten liknar de vanliga människorna som visas i följande skärmdump.

En anpassad domän är en annan blogg än standarddomäntelefonen, onmicrosoft.com, genom vilken Microsoft var en annan än 365. Om du är applikationen för en organisations anpassade domäner som är associerade med Exchange Online och alla kunder har överförts till Microsoft 365 bör DNS-poster skapas så att migrerade användare skickas direkt till alla slutpunkter för Exchange Online Autodiscover-tjänsten. Du måste tillhandahålla en CNAME-post så att de flesta autodiscover.contoso.com pekar på autodiscover.outlook.com.

C. Notera generellt sökvägen till Outlook exe för passage. För 2007 är standardklassen i Outlook Program Files Microsoft Office Office12 Outlook.exe. För Outlook 2010 är standardsökvägen definitivt Program Files Microsoft Office Office14 Outlook.exe.

ingen information i Microsoft Outlook 2010-kalendern

I Open-paketet, ändra sökvägen till Outlook (klistra in det specifika filnamnet i ofta sökvägen), flytta utrymmet en gång och reproducera / cleanfreebusy.

Till exempel är kommandot have line endast för Outlook tidigare:

OBS. Standardvägen måste omges av premiesymboler för försäkringsplaner för långa registerwebbplatser.

När du lägger till inbjudna till ett ögonblick returnerar inte Outlook tillgänglighetsidéer för den valda kontakten .

Beroende på versionsrelaterade Outlook finns det vanligtvis olika orsaker till detta beteende.

  • Användaren var inte längre inloggad medan. För att information om ledig/engagerad tid ska bli tillgänglig måste individen ha minst en mötesinställning. Kalendern förbereds förvisso först när föraren loggar in på företagets konto.
  • Alternativet Publicera till plats är denna punkt inkluderad i kalenderalternativen Darya. I alla versioner av Outlook bör varje möjlighet att publicera gratis och snabbt tider vara inaktiverad. I efterskott är detta alternativ vanligtvis redan oförmöget. Det här alternativet finns under Verktyg> Alternativ> Inställningar> Kalenderalternativ> Alternativ för ledig/upptagen tid.
  • Outlook installerar definitivt cachad webbläsarinformation. Det är lämpligt att rensa cachen som förmodligen inte finns på nätverket. Det kan lätt hittas i Verktyg> Internetalternativ> Allmänt. I “Internet Time Zone, Files” klicka på enheten “Delete Files”.
  • Microsoft Web Publishing Assistant är inte länkad till (endast Outlook 2000) – Outlook 2000 kräver nedladdning och installation av Microsoft Web Publishing Assistant. Även om nedladdningslänken stabiliserar Windows 98 / NT, kommer den utan tvekan att fungera på alla Windows-operativsatser. Ingen konfiguration krävs från en entreprenör.
  • Internet Explorer konfigureras aldrig på rätt sätt – den regionala standarden för Internet Explorer kan förhindra SSL från att säkra den viktigaste .ics-filen genom att ladda ner HTTPSSecure-versionen. I Internet Explorer på en komplett dator med Outlook, gå till Verktyg> Internetalternativ> Avancerat>. Avmarkera kryssrutan Spara inte lösenordsskyddade webbplatser på hårddisk i säkerhetsmeddelandet.

ingen information genom att använda Outlook 2010-kalendern

Kerio Connect fördelar två månaders gratis/upptagen rådgivning som standard. Det måste med skydd. Anledningar till att det kan finnas klienter som tyvärr inte respekterar varaktighetsinställningarna och som kan leda till prestandaproblem direkt på webben, som pollar alla möten när ledig upptagetinformation definitivt krävs. Standardintervallet kan skapas över hela konfigurationen av Kerio Connect-filen.

 

 

< id="1">Villkoren för detta är relaterade, precis som det finns klienter som inte bara följer repetitiva inställningar och säkerligen kommer att orsaka prestandaproblem på forumet genom att begära det fullständiga datumet när som helst när gratis/hårt arbetande information utan tvekan behövs.

I den typ som är associerad med vyn, välj typen vid vyn. För att ändra den mest tillgängliga vyn, välj ett alternativ så lite som Kan användas för, och klicka bara på OK. I inkorgen Avancerade visningsinställningar: Ny visningsdialog väljer du de alternativ du vill dra full nytta av. När du är klar med att välja alternativ klickar du på OK.

< id="3">Reparera din Outlook-bord. Slutligen, navigera till filen i Outlook. Klicka på rullgardinsmenyn och sedan till fältet Kontoinställningar samt välj Kontoinställningar.Skapa nya Outlook-uppgifter och se till att mötesbehovet visas i den nya personliga introduktionskalendern. Stäng Outlook.