Om du får felkoden “Hur man öppnar varje kommandotolk i Windows Vista”, är guiden just nu skriven för att hjälpa ägare.Håll ned Skift-tangenten och högerklicka dessutom på ett tomt utrymme direkt efter mappen; Välj sedan Öppna kommandot till fönstret här. Vista visar det mesta om förfrågningarna i en dedikerad katalog. När du är klar trycker du bara på X för att stänga fönstret Hämta.

Öppna först Start-menyn i det nedre vänstra hörnet av den exakta aktuella skärmen.Gå till Alla program> Tillbehör.Välj Kommandotolk i listan över program.

hur utförde du öppnar ett kommando induce i windows vista

För att vissa uttalanden ska fungera utöver Att komma åt dessa planer i Windows 10-kommandotolken måste du navigera i någon kommandotolk med administratörsrättigheter. För att göra detta, högerklicka på vår cmd-rubrik och välj Kör administratör när du ser det.

hur öppnar ditt företag en kommandotolk till Windows Vista

Det finns ett antal kommandon och parametrar som krävs för att köra köpprompten som administratör för Windows Vista och 7. För att njuta av detta, höger -Klicka på cmd-ikonen och välj Kör som administratör.

Starta din dator från Windows installationsmedia (USB, DVD, etc.). När installationsguiden för Windows visas, innehåll Shift + F10 på din synthesizer samtidigt. Denna dators tangentgenväg öppnar kommandotolken framför instruktörerna.

Windows år 2000 och XP-användare som inte kan starta sin dator i normal Windows-stil eller Safe Can-läge kan mycket väl komma åt och integrera återställningskonsolen för att hantera sin dator från någon sorts kommandorad. Se: Så här tar du Windows Recovery Console.

Starta din dator från Windows installationsmedia (USB, DVD, etc.). Med Windows Setup Assistant uppåt, tryck på Skift + F10 på tangentbordet samtidigt. Denna tangentbordsteknik öppnar kommandoraden framför skons framhjul.

Om de vill ha kommandoraden, kommer köpare med stor sannolikhet att vilja ha tillgång till ett terminallager eller sitt eget operativsystem i mycket högre grad än MS-DOS.

kommandon i Windows Vista:

2;

Det snabbaste indikerar att du öppnar nästan vilket kommandotolksfönster som helst är att använda en liten del av de avancerade anpassade menyerna, detta kan du också komma åt genom att högerklicka på de välbekanta fönstren i det lägsta hörnet. Vänster på skärmen eller till och med med Windows-tangentbordets hemliga medicin Key + X. Det kommer att visas två gånger i menyn: Kommandotolken och Kommandotolken (administratör).

Microsoft hade ursprungligen för avsikt att lägga ett nytt skal i Vista-webbplatsen och bestämde sig sedan för att för närvarande göra det enda skalet till ett fristående program. Ersättningsapplikationen heter Powershell eller beskrivs vanligtvis som cirka 1 sida . Gammal kommandoöversättning: Cwidth = “0” cmd. exe är komplett med säkerligen fortsatt med produktens något blomstrande version. (Vista är 6.0 och XP är 5.1.) Flera krav rör sig nu kring de där bara Supportverktyg eller Server 03-verktyg . Exempel: d Robocopy är aktiverat server 2003. Det har också lagts till nya beställningar, den totala kostnaden kopplad till vilken visas nedan med en asterisk. Observera att vissa vägbeskrivningar kan kräva administratörsrättigheter. Uppmuntra att denna körning av kommandot toAs skrivs ut av administratören genom denna sida . Kommandon som vill ha ett antal specialiserade system eller möjligen nätverksapplikationer utelämnas. Kraven endast i Windows 7 är oerhört lika och värderas utan tvekan på den aktuella länkade webbplatsen .

Bredd = “0”

Högerklicka på Start och välj Kommandotolk eller Kommandotolk (Admin) efter genvägsmenyn. Vanligtvis bör du använda kortkommandon för denna idé: Windows-tangent + X följt av C (icke-administratör) eller A (administratör). Skriv cmd i sökrutan och tryck till och med på Enter för att öppna kommandoradens genväg du skapade.

ASSOC Visa filtilläggsfilen eller så kan det ändra hans associationer.
ATTRIB Visar eller ändrar databasattribut.
BREAK Definierar CTRL + C utdragen fullständig kontroll eller radering.
– BCDEDIT Definierar attribut i själva bootdatabasen för att styra skorna.
CACLS Visar eller modifierar dokument som är associerade med åtkomstkontrollshower (ACL).
Samtal anropar en skålprocess från en annan.
CD Visar detta specifika namn på dessa nya kataloger eller ändrar den samtida katalogen.
CHCP Fönsterskärmar eller känner igen teckentabellsvalet aktivt.
Visa, ändra namnet på de flesta av den aktuella katalogen, eller eventuellt reglera den aktuella katalogen.
CHKDSK Kontrollerar enhet A och visar nästan alla statusrapporter.
CHKNTFS Visar eller ändrar startdagarnas kontrolldisk.
* VÄLJ Ett manuellt batchfilkommando som gör det möjligt för användare att välja från ett brett utbud av alternativ.
CIPHER Visa annars ändra kryptering av kataloger [filer] ovanpå NTFS-partitioner.
* CLIP Omdirigerar utdata från ett annat kommando till Windows urklipp.
Rensa skärmen.
CMD Startar en ny instans som är associerad med kommandofönstertolken.
3 . CMDKEY Skapar, listar och minimerar registrerade domänanvändare och lösenord och det kan vara autentiseringsuppgifter.
COLOR Ställer in standardkonsolens förgrund och bakgrund som t.ex.
COMP Jämför ingredienserna i två filer, eller till och med variabla filer.
COMPACT Visar eller kanske ändrar komprimeringen av dokument som är tillgängliga på NTFS-partitioner.
Konverterar FAT till NTFS volymväxling. Du är verkligen inte konvertera spelarenSpringa.
KOPIERA Kopiera eller kopiera helt enkelt ytterligare filer till en annan anläggning.
DATUM Eller visa datumet.
DEFRAG defragmentering tillbehörai hårddisk. Tar bort
radera en eller flera filer.
KATALOG Visar en lista över delar och dessutom underkataloger i katalogen.
DISKCOMP Jämför det faktiska innehållet i två svaga hårda krafter.
DISKCOPY Kopierar innehållet på en större diskett från en annan diskett på marknaden till en annan.
DISKPART Indikerar eller valfritt en riktig konfigurerad diskegenskaperssektion.
DOSKEY Hanterar kommandouppsättningar, anropar Windows-kommandon och dessutom makronskapar.
DRIVERQUERY Current visar formen och egenskaperna för enhetens motorcyklist.
ECHO Visar meddelanden eller slår på eller av kontrolleko. Slut
Oändlig lokalisering mellan miljöförändringar i en viss skålfil.
ERASE Tar bort en och flera filer.
EXIT – gå ur och samt stäng kontrollskalet.
EXPAND Expanderar en annan fil eller en nedtryckt fil.
FC Jämför två filer eller hänvisa till filer och visaSkillnader mellan dem. Sök
sök efter en textslinga som finns i en eller flera filer.
FINDSTR Hittar strängfiler i.
FOR A kör ett specifikt kommando för varje alternativ i frasen.
* FORFILER Välj filer i mapp a för gruppbearbetning.
FORMAT Formats driver en tillgänglig för användning med Windows.
FSUTIL Visar faktiskt systemegenskaper eller konfigurerar en information.
FTYPE Visar eller ändrar transporttyperna som används i filen.Expansion med avseende på föreningar.
GOTO Dirigerar Windows kräver tolk när du kommer till vanligtvis den markerade linjen insystemsats. ange
relevant information om gpresult-gruppvägen för datorer eller användare.
GRAFTABL Aktiverar utökad teckenrendering för Windows medGrafiskt läge.
HJÄLP Ger hjälpinformation främst om kommandofönster.
* ICACLS Visa, redigera, spara och återställ åtkomstmasterlistor och skrivna dokumentKataloger ( fler poäng här) .
IF Utför villkorlig plåtbearbetning på program.
LABEL Skapar, justerar, tar bort en märkt hårddiskmängd.

Medan du håller ner den lämpliga Skift-tangenten hela vägen, högerklickar du på vår egen kopieringsruta i mappen; Håll dig sedan till Öppna kommandofönster här. Vista erbjuder en kommandorad varför endast finns i önskad mapp. När du är klar, sätt bara X för att öppna ett berätta det till fönster.