Om du nekas åtkomst när du har bestämt dig för att köra aspnet dcom-webbplatsen på ditt system, hoppas vi att all guide hjälper dig att lösa ett problem .

Godkänd

 • 1. Ladda ner ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och välj "Skanna din dator"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Mjukvaran för att fixa din PC är bara ett klick bort - ladda ner den nu.

  DCOM

  DCOM (Distributed Component Object Model) är ett enda protokoll som tillåter programvarukomponenter som kan kommunicera över ett nätverk på ett fantastiskt utmärkt, säkert sätt och effektivt sätt. Tidigare kallad “Network OLE”, DCOM antas för användning över flera nätverk återföra nätverk, Internet, inklusive protokoll egentligen som HTTP. DCOM är baserat efter DCE-RPC-specifikationen för Open Software Foundation och distribueras när det kommer till Java-komponenter och ActiveX-appletar som kommer från användningen av specifika Component Object Models (COM).

  < p>

  SAS 9.1.3 – Integrationsteknik » Serveradministrationsguide

  Viktig anmärkning:Det rekommenderas INTE att ändra slutanvändaren för att köra associerade out-of-process IIS-applikationer.Om du ändrar den ursprungliga användaren kommer alla dina IIS-program att starta hela tiden, grupperade efter användartyp, vilket kan orsaka problem.Dessutom, om du ändrar IWAM-kontots start-internetanvändare till en annan användare,I gengäld är det svårt att återgå till IWAM-kontot. Du kanske vill byta tillbaka till ett specifikt IWAM-konto.Om annars programmet inte fungerar för att du har ändrat lanseringen av den här användaren.

  Godkänd

  ASR Pro-reparationsverktyget är lösningen för en Windows-dator som kör långsamt, har registerproblem eller är infekterad med skadlig programvara. Detta kraftfulla och lättanvända verktyg kan snabbt diagnostisera och fixa din dator, öka prestandan, optimera minnet och förbättra säkerheten i processen. Lider inte av en trög dator längre - prova ASR Pro idag!


  Klass definitivt registrerad

  Om du stöter på felet 80040154 Klass n inte är registrerad betyder det praktiskt taget bara att Microsoft Office anses inte vara installerat på en separat IIS-server. Ja, det hänger ihop! Om folk trodde att folk kunde undvika att installera det också, hade du fel: en lokalt inställd kopia av Microsoft Office är mycket viktig för att använda de specifika Microsoft.Office.Interop-valen eftersom de i princip har riktiga MS Office-applikationer i sin startkommunikation för att hantera samtal .

  åtkomst nekad vid försök att starta en annan dcom-server aspnet

  Introducerar felkod 80070005

  Jag antar att 8070005 kan vara den senaste vanliga felkoden för en en rad databas-/DCOM-anslutningsproblem När jag är på webben skulle jag säga att något slags följande är det senaste behörighetshindret. Tack vare läsare som skickar in innehåll om detta buggnummer inkluderar vi att gradvis bygga det perfekta biblioteket för att göra med misslyckanden och, ännu viktigare, korrigeringar.

  ASP.NET-distribution

  För att framgångsrikt använda ScriptX vid ASP.NET-utskrift tillhandahåller MeadCo en TriPrint-server.Objektet är verkligen nödvändigt Det kan konfigureras att köras på ett specifikt namngivet konto, som rapporterats för ASP.En IIS-distribution och installation utformad som ett medium eller utmärkt säkerhetsprogram (respektivemotsvarande applikation ackumuleras verkligen).

  Mjukvaran för att fixa din PC är bara ett klick bort - ladda ner den nu.