Godkänd

 • 1. Ladda ner ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och välj "Skanna din dator"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Mjukvaran för att fixa din PC är bara ett klick bort - ladda ner den nu.

  Här råkar vara några enkla steg som sannolikt kan hjälpa dig att fixa wcf ninject-fel i fall där intptr är aktiverat.

  Okej, jag funderar på att spåra denna faktabugg för de senaste dagarna:

   Fel vid aktivering av IUserIssueRepositoryDet kan inte finnas några lämpliga paket tillgängliga och absolut inte alla typer är självlänkande.Aktiveringsväg:2) Från IUserIssueRepository-injektionsberoendet i den viktigaste parametern userIssueRepository för alla konstruktörer inom typen IssueTrackerService1) IssueTracker Service RequestErbjudanden:1) Se till att du har definierat en bra solid bindning för IUserIssueRepository.2) Om en ny bindning definierades i en annan enhet, se till att modulen är fylld i kärnan.3) Se till att din webbplats inte av misstag bygger mer än du kärna.4) Om du normalt ens använder konstruktorargument, se till att deras parameterinformation matchar mitt konstruktorparameternamn.5) Om du arbetar med automatisk buffring av en modul, se till att deras sökprogram och filter vanligtvis stämmer. 

  ninject wcf error activation intptr

  Jag vet att de väsentliga inställningarna är korrekta (länkar är oskadade, etc.). Här är den centrala fyllningen relaterad till wcf. Och ja, med hänsyn till detta skäl förblir historien om dedikerade referenser till församlingar densamma.

  Global.asax.cs med Ninject; med Ninject.Extensions.Wcf;

  Godkänd

  ASR Pro-reparationsverktyget är lösningen för en Windows-dator som kör långsamt, har registerproblem eller är infekterad med skadlig programvara. Detta kraftfulla och lättanvända verktyg kan snabbt diagnostisera och fixa din dator, öka prestandan, optimera minnet och förbättra säkerheten i processen. Lider inte av en trög dator längre - prova ASR Pro idag!


   NextGenIT.Web.Wcf namnutrymme  Glawesome offentlig klass: NinjectWcfApplication      Layered IKernel åsidosätta CreateKernel ()          slå samman kommande StandardKernel (ny ServiceModule ());       

  ninject wcf error activering intptr

   genom att ha Ninject.Modules;Använder NextGenIT.Core.Domain;NextGenIT.Web.Wcf - namnutrymme  public class ServiceModule: NinjectModule      public bypass void Ladda ()          this.Bind ()        .Till ();       
   <% @HostServiceFactory motsvarar "Ninject.Extensions.Wcf.NinjectServiceHostFactory"Service = "NextGenIT.Core.Services.IssueTrackerService"%> 
   [FaultException`1: IUserIssueRepository-felIngen matchande bindning tillhandahålls och den specifika typen är absolut inte självbindande.Aktiveringsväg: 2) Injicera dessa IUserIssueRepository-beroende direkt i hur parametern userIssueRepository för IssueTrackerService-helkonstruktorn 1) IssueTracker Service RequestErbjudanden: 1) Se till att du har gått igenom en bindning för IUserIssueRepository. 2) Om en specifik bindning sannolikt kommer att finnas i en modul, se till att det mesta av den specifika modulen laddas när varje kärna. 3) Gör konstruktiva att du inte råkar samla ytterligare kärnor än andra. Om 4) din organisation kan använda konstruktorargument, gör verkligen det specifika namnet Parameter är förmodligen detsamma som konstruktorparameternamn. Om 5) du fortsätter att hjälpa dig använda modulens autoloading, se till att den aktuella sökvägen och filtren vanligtvis stämmer.]  System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage (IMessage reqMsg, IMessage retMsg) +4729827 System .Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke (MessageData och Int32 msgData, typ) 1725  NextGenIT.Services.Contracts.IIssueTrackerService.GetUserIssues (String userId) +0  NextGenIT.Services.Client.IssueTrackerClient.GetUserIssues (String userId) utom i D: Projects TFS NextGenIssueTracker branch 2011Updates NextGenIT.Services.Client Proxies IssueTrackerClient.cs: 46  NextGenIT.Tests.Integration.WebClient._default.Page_Load (Object Sender, E) Händelser vid D: Projects TFS NextGenIssueTracker sidogren 2011Updates NextGenIT.Tests.Integration.WebClient default.aspx.cs: 26  System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller (IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) +25  System.Web.UI.Control.LoadRecursive () +71  System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain (boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, boolean includeStagesAfterAsyncPoint) System 3064 
   using.Collections.Generic;Använda NextGenIT.Services.Contracts;NextGenIT.Core.Domain namnutrymme  majoriteten av folk gränssnitt IUserIssueRepository      String CreateUser (användare IUser);    int CreateIssue (problematiskt problem);    int CreateComment (ICComment kommentar);    IUser GetUser (sträng användar-ID);    GetIssue-utgifter (int outputId);    IEnumerable GetIssues (sträng användar-ID);    IEnumerable GetComments (sträng userId, int issueId);   
   med System.Collections.Generic;Använda NextGenIT.Services.Contracts;NextGenIT.Core.Domain namnutrymme  Fritt fält SqlUserIssueRepository: IUserIssueRepository      offentligt nummer CreateUser (användare IUser) returnerar "1234";    public int CreateIssue (IIssue issue) returnerar 1;    utbredd man eller kvinna int CreateComment (ICComment kommentar) return 1;    public IUser GetUser (string userId) returnerar null;    grannskapsproblem GetIssue (int issueId) fördelar null;    public IEnumerable GetIssues (string userId) returnerar null;    konsument IEnumerable GetComments (string userId, int issueId) återanvänd null;   

  Mjukvaran för att fixa din PC är bara ett klick bort - ladda ner den nu.