Om du har Windows 10 Event ID 7009 installerat på din dator hoppas vi att dessa instruktioner också kan hjälpa dig.

Händelse-ID 7009: Timeout (30 000 millisekunder) medan du bara väntade på att Traps ska hjälpa dig att komma i kontakt. Problem kan uppstå om flera koncept startar samtidigt under uppstarten och resurser återförs för att fokusera på tjänster. Vissa kommer att ta time-out utöver att systemet kanske inte startar.

Händelseinformation Enligt ett sätt till Microsoft:
Orsak:
Den här matchningen loggades närhelst en tjänst berättade för opinionsmätarna konsekvent inom den angivna timeouten (standard timeout var 30 000 millisekunder).
Lösning:
Öka tjänstens timeout
Obs:
Du kan behöva någon som kan vara medlem av administratörer eller kanske ha speciella privilegier för att slutföra denna procedur för nyckelfakta.
För att ändra organisationsperioden:
1 Giltighetsperiod. Klicka på Start-knappen, skriv regedit, bara Kör och klicka sedan på OK.
2. I Registereditorn, klicka på Dator
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control registerundernyckel.
olika. I informationsfönstret, navigera när du behöver till posten ServicesPipeTimeout, högerklicka på den och välj sedan i det här fallet Ändra.
Obs.
Om ServicesPipeTimeout get inte existerar, måste du initiera det genom att välja Nytt från var och en av våra Redigera ”för DWORD-fördelarna, skriv sedan ServicesPipeTimeout och tryck på ENTER.
4. Klicka på Decimal, ange ett nytt meoutvärde i millisekunder och klicka på OK.
5. Starta om samma dator.
Kontrollera:
För att slutföra denna procedur måste du verkligen försöka bli medlem eftersom det är en administratör, annars måste du behöva effektiva behörigheter.
Så här kontrollerar du hur tjänsten är i tillstånd utan frågor:
1. Klicka på en viss “Start”-knapp, välj “Kör” och forma cmd i prompten som visas.
2.Typsc fråga service_name ab (där service_name ofta är namnet på deras tjänst) på kommandoraden för att publicera hela statusen för denna hjälp i Service Control Manager.
3. Skriv c qc service_name i slutet av kommandosteget för att visa byggstatus relaterad till K-tjänsten.
4 .Typesc queryex service_name som kan fås för ett kommando på raden tell it to indikerar utökad supportstatus. Det här kommandot ger information om leverantörerna omedelbart efter: SERVICE_NAME (undernyckelnamn för servicebilsregistrering), TYPE (tjänstetyp, för situationen, även avslutad interaktiv process), STATE (till exempel play, pausea och anger att faktum ofta är otillgängligt), WIN32_EXIT_CODE (Windows-felvärde vid utgång), SERVICE_EXIT_CODE (tjänstens sista kod), CHECKPOINT, WAIT_HINT (tid under vilken SCM alltid väntar på ett arbetsfelmeddelande), PID (tillvägagångs-ID när som helst exekverar en tjänst) och FLAG. Om tjänsten startade korrekt bör fältet WIN32_EXIT_CODE innehålla % a (0). Om tjänsten inte kunde starta på ett tidigare försök, måste detta fält innehålla utgångskoden som tillhandahålls som ett resultat av produkten i händelse av fel.
4.Typenet helpmsg exit_code (där exit_code alltid är det 7-siffriga numret på några av felkoderna) i prompten på för att visa innebörden av policy exit.
—————————- —- ———- – > ———————————- —- ———- — – ———————————- —- ———- — – ———————————— ———— – – ——————
Orsak 2:
Under en period av din tid, vilket är rimligt, om tjänsteleverantören startas om, beror detta på att du Service Management Manager (SCM) som många är redo att ansluta. I enskilda fall förbättrade tjänsten inte SCM i tid.
Företag kan fastna i en färdig cirkel eller i en systemquiz, till exempel om ytterligare lagring.
Lösning:
För att ta reda på orsaker till varför tjänsten inte kan ansluta, gör något av följande:
1) Se till att supporten är korrekt konfigurerad.
2) Se till att metoden är normalt i ett fungerande tillstånd, till exempel br> ——- — —————— – genom — ————– ——— — ——————- , —- —–
Orsak 2:
Detta orsakas av alla anpassade DSN som skapas i en ny 32-bitars ODBC-applet i databasmanipuleringspanelen för att komma åt certifikatvärddata. Detta DSN måste genereras som ett system-DSN.
Lösning:
För att lösa och lösa det här problemet, kör följande PC-skript för att skapa en ODBC-postdatakälla “CertSrv” och “Driver” så att “DBQ”-posterna uppdateras med avseende på faktiska konfigurationen.
Om att bara skapa detta system-DSN inte skulle lösa problemet, prova följande typ av steg:
1. Se absolut till att ODBC-datakällans administratör har ett nytt system-DSN mot certifikatservern, men också att ingen anpassad DSN. Om det finns deras DSN-användare, ta bort den.
några. Kontrollera konfigurationen av den officiella dokumentservertjänsten i Kontrollpanelen i avsnittet Tjänster, om varje tjänst körs i en specifik strukturkontext Konto. Om så är fallet, överväg att välja Tillåt tjänst med interaktivt skrivbord.
3. Ändra också delen i konfigurationen av certifikatservertjänsten för att skapa ett konto med stadsadministratörsrättigheter.
4. I lite ODBC-källdataadministratörer, markera vår Certificate Server DSN på alla System DSN-flikar och välj Configure. Välj Återställ databas. Databasen identifierar Certsrv is.mdb och som standard är objektet i% winnt% system32 certlog.
Orsak 3:
Filen Address.dll i katalogen Exchsrvr Bin ersattes inte på grund av uppgraderingen.
Lösning:
För att lösa det här problemet,
1. Byt namn på filen Address.dll och kopiera den ursprungliga Address.dll-filen från mappen Server Setup I386 Bin på Exchange 5.5-system-cd:n till katalogen Exchsrvr Bin på servern.
fyra. Starta MTA-tjänsten.
Orsak 4:
Proxy Server Setup tar bort filen Mspclnt.ini i mappen Proxy Server när proxyserverdata installeras eller tas bort. En saknad Mspclnt.ini-fil betyder att expertproxyerna inte startar.

händelse-id 7009 windows 7 7