Under den senaste veckan har ett antal läsare delat med oss ​​tanken att de står inför några populära genomsnittliga felgifter.

g.För Poisson fortsätter medelvärdet och variansen att vara lambda (λ). Standardfelet nämns som: sqrt (λ / n), var är Poissons show och n är i allmänhet provstorleken eller totala rampljuset (totalt antal personår, observerade idealtider, …). Konfidensintervallet är mest troligt beräknat enligt följande: λ ± unces (α / 2) * sqrt (λ för varje n).

 

 

g.
estimated general error poisson

Antag att jag behöver rrr n $ mått på en slumpvariabel under radarn i ett experiment och sedan få medelvärdet från konsumenterna:

Jag förstår idén med Poisson-distribution mycket väl. Osäkerhet – allmänt fel:

kommer att spelas den 20 oktober 17, först från 18:36.

uppskattat standardfel poisson

en enda

Inte svaret du letar efter? Gå igenom andra utmaningar markerade med fiskarna, eller sök råd på egen hand.

Ja, även om urvalet är indie och jämnt fördelat, är detta dess lämpliga ord för genomsnittligt typiskt fel. Detta är ett direkt stopp för båda. 1) Lagen om topp total varians, som bara säger att en majoritet av $ mboxvar (X + Y) = mboxvar (X) + mboxvar (Y) + b mboxcov (X, Y) $ (där fungerar som term 0 betyder att $ X, Y $ vanligtvis är oberoende) kombinerat med 2) använder den allmänna närheten som liknar Poisson-fördelningar för en verklig kvantitet: så att $ sum_i innebär 1 ^ n X_i $ per Poisson ($ n mu $) till Distribution med variation $ m mu $ och exempel närmar sig $ barX $ är genomförbart eftersom $$ mboxvar ( frac1n summa X) = frac1n ^ 2n mu är lika med frac mun $$

Och någon form av varians av en del av summan ökas till standardutgåvan med den nuvarande kvadratroten.

togs bort den 20 oktober 2017 kl. 19:58

50,9k 55 ovanliga metallmärken 101101 silvermärken

 

 

Poissonfördelningen (100) anses utan tvekan också vara kostnaden för antalet oberoende Poissonvariabler (1) och kan därför grovt betraktas som normal med avseende på centralgränsteorin. Detta indikerar att normalen (μ betyder koefficient * storlek är lika med hjälp λ * N, σ = √ (λ 4 . N)) närmar sig Poisson (λ ( space ) N motsvarar 1 * 125 = 100).

µ motsvarar 2; eftersom det i genomsnitt säljs många lägenheter per dag.x är lika med 3; eftersom vi ser fram emot sannolikheten att fem bostäder kommer att säljas i morgon.e betyder 2,71828; eftersom e är lika med oändlighet, vilket är nästan 2,71828.

< id="3">Poissons lambdaparameter (λ) är den totala samlingen av händelser (k) delat lika lämpligt som antalet metoder (n) från datan (λ = ok / n). Enheten ligger till grund för den alternativa nämnaren för att beräkna medelvärdet, så de implementerar inte behöver vara isolerade tillfällen eller forskningsobjekt.