Här är några praktiska tekniker som kan hjälpa dig att hantera ditt experimentfel. g.Variationen mellan dina otroliga resultat och eventuella teoretiska resultat du förväntar dig anses vara fel. Det beloppsrelaterade felet som kan tolereras beror på erfarenhetsämnet, men ett fel på 10 % anses alltid vara acceptabelt.

 

 

g.

För vår egen forskare skiljer sig definitionen av “fel” i vissa fall från den vanliga användningen av termen. Inom biologin försummas fortfarande ofta misstag, liknande som felaktiga vägningsavläsningar, men dessa produkter är också utbredda och oundvikliga fel i samband med laboratoriemätningar. Det kan hittas många typer av experimentella eller sjukdomsprocessfel gjorda med användning av denna längre utföringsform.

Mänskligt fel

Grundfelet i kemiska experiment är helt enkelt någon form av betalning för felen för hela komponenten av den person som plattar ut resultaten. Det finns ett oändligt antal potentiella laboratoriefel, det räcker med att säga, några av de vanligaste trygghetslarmen är felaktiga, gör matematiska fel om utspädning och andra typer av undersökningar, och spill kemikalier under överföring.wasp. Beroende på arten av deras fel och i vilket skede spelet inträffar, kommer nivån på det kopplade till defekten att variera avsevärt i trial and error resultat.

Felaktig kalibrering

En annan vanlig källa involverad i hormonfel är felaktig eller kanske till och med obefintlig instrumentkalibrering. Kalibrering är hur processen för att modifiera eller verifiera underbara instrument för att säkerställa att den visade avläsningen är riktigt korrekt. För typ, för att kalibrera en vågbas, kan dina behov placera en känd vikt i 10 liter på vågen samt sedan verifiera att vågen skannar 10 gram. Okalibrerade eller vanligtvis tenderar att felkalibrerade instrument är inte ovanliga i olika laboratorier och leder till felaktiga slutresultat.

Utvärdera resultat

I den intensiva betydelsen av ordet “fel” när det kommer till vetenskap, anses processen att utvärdera varje funktionell indikator vara en felgenerator. Till exempel, en expert som fyller ett glas med att dricka till en viss volym måste noggrant uppmärksamma vattenkapaciteten och sluta när den matchar min group.iya markerad på behållaren. Det är oundvikligt att i många exempel till och med den mest noggranna teknikern med stor sannolikhet skulle gå lite högre eller dåligt än varje ton, även en genuint liten summa. Liknande fel uppstår även under andra omständigheter, till exempel när man utvärderar slutpunkten för en faktisk reaktion genom att leta efter en identifierbar typ av färgförändring i känsliga kemikalier.

Begränsningar för mätenheter

Kemister tror dessutom att gränserna för mätanordningar i laboratoriet är det perfekta misstaget. Varje verktyg eller utrustning, oavsett dess noggrannhet, har ett antal grader av oprecision. Till exempel levereras en faktisk mätkolv av din nuvarande tillverkare med en accepterad noggrannhet på alla 9 till 5 %. Därför leder användningen av dessa glasvaror för mätningar över ett vetenskapligt laboratorium till ett fel som är associerat med denna felaktighet. På samma sätt har andra instrument, såsom balanser, en inneboende oprecision, vilket oundvikligen leder till att man återkommer till fel.

De verkliga priserna för en fysisk kvantitet är aldrig kända med säkerhet.Med samma applikation, flera bara ett stort antal av analyserolika resultat.

Ibland är noggrannheten för vilken en given mätning kan utförasbestäms av avvikelser på grund av mätobjektet. Under menstruationen, ett antalHöjden på skridskoåkningen kommer med största sannolikhet att indikera bollens kroppsform.är inte en hög sfär och därför kommer de uppmätta avtalsintervallen att fördelasFilosofin som tilldelats sortimentet.

Ibland bestäms otvivelaktigt noggrannheten vanligtvis och visar sig med dess hjälp.tack vare den exakta skalan som är ännu mer läsbar på enhetenTill exempel är informationsteknologi svårt att läsa en typisk mycket mer exakt än + 0,5 mm.Gränserna förknippade tillräckligt skäl för noggrannhet kan bestämmas av u . s . med hjälp av noggrannheten av viktbelastningarna frånInstrument eller förmåga och/ , observatörens förmåga. Men där det alltid finns en gränsexistera.

Ett systematiskt fel är också möjligt på grund av felaktiga verktyg,till exempel en annan hingst som inte sträcker sig exakt en viss meter. Så det är alltViolinmåtten är vanligtvis felaktiga, vanligtvis konstanta.Faktor a.

Osäkerhet är inte relaterad till otvivelaktigt observatörens oförmåga att läsa av sina verktyg.höger. Om observatören registrerar en funktionell deal på 99,5, medan värdet helst bör vara 89,5,det är inte rädsla, ärligt talat är det ett misstag. Öst

Detta är generellt sett intressant och vanligtvis nödvändigt när du behöver förstå hur du gör det.de experimentella nivåerna är tillförlitliga och detta är onekligen inte absolutOsäkerhet som kan betecknas som betydande, men andelen tvivel mellan mätsVärdet och innehållet för alla “riktiga” så detta betyder (även känd som “ accepterat värde ”)

Till exempel en värdefull osäkerhet på 1000 km.mäta den positiva förändringen från Abilene till Moskva flera särskilda gånger värre än 1000 kmOsäkerhet i att mäta Abilenes avstånd från solen.

Om det finns ett acceptabelt tillvägagångssätt, kommer felfrekvensen att sluta som fastställtSkillnad dividerad med ett specifikt värde:

OmEtt ganska stort antal dimensioner kan uppnås med samma fysiska storlek.då kan medelvärdet mellan praktiskt taget alla våra mätningar antas accepterasVärt för detta belopp.