Godkänd

 • 1. Ladda ner ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och välj "Skanna din dator"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Mjukvaran för att fixa din PC är bara ett klick bort - ladda ner den nu.

  Ibland kan din stationära dator visa en felkod som beskriver att Windows 7 NTFS-startfältet repareras. Det kan visa sig finnas flera orsaker till detta problem.Innehåller den typen och storleken på ett nytt filsystem i kombination med denna NTFS-datalagringsplats. Ingår också med startkod. Du kan också gå från entré 7 till ? rrr MFT. Startsektorn är dold i slutet av mannens eller kvinnans volym.

  Tabell. 5-1 beskriver att denna startsektor för en annan NTFS-förberedd volym. Om din familj arrangerar en NTFS-volym, allokerar formulärtekniken de första 16 segmenten med avseende på $ boot-metadatafilen.

  Startfältet för en partition innehåller information exakt vem filsystemet använder för att upptäcka volymen. På konfidentiella datorer använder denna Master Boot Record specifik partitions startsektor för att montera enhetspartitionen för att underhålla enhetens kärnfiler. Snöpartitionssektorn anses vara den första sektorn i denna metodpartition.

   Fysisk sektor: Cyl 7, endast en sida, sektor 100000000 EB 5B 90 4E 54 46 femtiotre ungefär 20 20 20 20 00 10 01 00 00 på [? NTFS.....000000010 Dubbel noll 50 00 00 00 F800 50 3F00 FF00 3F00 00 00 ..... i ..?. Y.? ...000 000 020 50 50 00 00 80 00 40 50 3F 32 00 4:e många 00 00 00 .... 2N .....000000030 5B 43 01 Dubbel noll dubbel noll 00 00 00 1F 20 tjugosju 00 00 00 Dubbel noll 50 [C ........'.....000 000 040 10 50 00 00 08 50 00 dubbel noll 10 EG fyrtiosex C4 50 47 C4 0C ......... iFA.GA.000000050 50 50 00 00 00 00 50 dubbel noll 00 00 00 50 dubbel noll FA 33 C0 ............. u3A000000060 8E D0 BC 007C FB B8 C0 2008 8E D8 C7 06 femtiofyra 00 00 Z ??. | U? A.ZOC.T ..000000070 45 C7 06 56 00 50 50 C7 06 5B tio 00 dubbelnolla B8 00 0D .C.V ... C. [...? ..000 000 080 8E C0 2B DB E8 07 50 '68 00 0D 68 66 10 CB 50 53 ZA + Ue..h..hf. eps000 000 090 51 52 06 58 sex A1 54 00 66 förföljande månad 06 1C 00 66 trettiotre D2 66 QR.f? T.f .... f3Av0000000A0 0F B7 0E 18 00 F7 66 F1 FE C2 7 dagarDet finns åtta 16 5A 00 sextiosex 8B.  · ... f? NEJ? V? .Z.fâ € ¹0000000B0 D0 50 sex C1 EA 10 F7 trettiosju 1c 00 88 16 25 multiplicera med två noll A3 58 00? FAe.? 12 ..?.%.? X.0000000C0 A1 18 00 2a juli 5A 00 40 3B maj 5B 00 76 03 A1 5B? .. *. Z. @;. [. V.? [0000000D0 Dubbel noll 50 B4 10 8B 15 58 00 B1 maj D2 E6 0A 36 50 5a .P? . € .X. ± .O? .6Z.0000000E0 8B CA 86 E9 8A 36 25 Dubbel nolla B2 70 CD 13 55 72 2A 03 â € Eâ € eS6%.? ЂI.Xr *.0000000F0 06 54 00 åttio stora 16 56 00 00 2906 5B 50 76 0B C1 E0 .T.?. V...). [. Gå till000 tusen 100 05 8C C2 03 D0 8E C2 EB 07 8a 5A femtiofem nio 5B 58 C3 BE.?A.?ZAeS.ZY [XA?000 001 110 59 02 EB 08 BE E3 01 EB drive BE 39 01 E8 00 2009 BE Y.e.?a.e.?9.e ..?000000 120 AD 11 E8 Tor 00 FB FE eb AC 3C 00 74 09 B4 0E BB .e..ue? ¬ <.t.?. V"000000130 ... ... ... .07 .50 .CD .10 .EB .F2 .C3 .1D. .00 .41. Femton .64 .69 .sjuttiotre .6B .20. ... ! :) ... Det är ... den solida drivkraften000000140 sjuttiotvå 65 61 64 15 5 72 72 6F 72 20 6F 63 63 75 48 Ett läsfel har inträffat000 000 160 48 65 64 2E 0D 0A 100 29 00 41 25 6B 65 72 6E sextiofem ljusröda ....) med kärnor000000 160 6C tjugotre 66 69 6C 65 tjugo 5-6 69 73 20 6D sextio försöker hitta 73 73 69 6E h information saknas000000170 sextiosju 20 sextiosex 72 6F 6D ca. 74 '68 65 21 64 69 3 6B 2E r skiva.000 000 etthundraåttio 0D 0A 00 25 Dubbel noll fyrtioett 20 6B 65 sjuttiotvå eller tre 6E65 6C 20 66 sextionio ...noll procent. Fi kärna000 001190 6C 65 tjugo år 69 3 20 74 6F 6F trettioen 64 69 73 sextiotre 6F 6E sedan återställning0000001A0 74 69 60mph sju 6F 75 75 sjuttiotre 2E 0D 0A 00 33 00 40 spänn nio 6E 73 tiguous .... extra input0000001B0 29 7274 20 61 20-30 73 79 73 74 75 6D 20 64 69 3 dis0000001C0 6B fyrtioåtta 74 74 60 20 sextioett 6E 64 10 72 65 sjuttiotre 74 61 sjuttiotvå strängar samt omstart0000001D0 74 0D 0A sextioåtta sjuttiofyra 65 20 73 79 sjuttiotre sjuttiofyra 65 6D 2E 0D 0A s ... system ...0000001E0 19 00 50 5C 4E femtiofyra 4C 48 52 20 sextio nio 73 29 63 6F 6D ... NTLDR is com0000001F0 80 72 65 sjuttiotre 73 67 64 2E 0D 0A Dubbelnolla 00 00 00 45 AA tryckt ....... U?Offset 0 den faktiska finalen 2 3 iv 5 den användbara 8 9 A B C D E F 
  • Byte 0x00-0x0A är definitivt hoppinstruktionen och även det nya OEM-ID:t (visas baksidan storstilat).
  • Byte 0x0B – 0x53 är BIOS-inställningar massa (BPB) och utöka BPB.
   Denna förkortning består av så viktiga parametrar somByte per marknadsplats (WORD, offset 0x0B),Sektorer per grupp (BYTE, offset 0x0D),Mediebeskrivning (BYTE, 0 c 15 mindre),Sektorspår (WORD, Balans 0x18),Antal huvuden (WORD, offset 0x1A),Dolda sektorer (DWORD, Offset 0x1C),Totala sektorer (LÅNG, bänkskiva 0x28), etc.
  • Det återstående sättet är för närvarande startkod (som endast kommer att krävas för att starta systemet korrekt) och är vanligtvis slut på markörsektorn (i fetstil).

  Den här sektorn krävs i NTFS, t.ex. duplicate, link Hårddisken med startsektorn är strategiskt placerad på hårddisken.

  Reparera NTFS MFT När Microsoft Checkdisk (chkdsk) är klar med reparationen av MFT:n, kör TestDisk. I “Avancerat” val, välj lämplig NTFS-partition, gör ett val “Start” och sedan “Reparera MFT”. TestDisk undersöker MFT och MFT-lookglaset (dess backup). Om MFT verkligen är skadad kan den försöka laga den genom att göra en säkerhetskopia.

  Startsektorn för FAT är vackert annorlunda, men dess BPB innehåller insikter som liknar de som nämns ovan. Inga ytterligare kopior av sektornyckeln sparas någonstans, så återställning som kan FAT är hälften av NTFS.

  Vad händer om startsektorn för en partition är skadad eller skadad/oläsbar?

  Ladda ner och installera Remo hårddiskåterställningsprogramvara på datorn.För att återställa en partition eller skiva, välj alternativet Återställ partitioner.Han lägger in lagringsenheter och diskar/utrymmen som finns tillgängliga på marknaden på en persons dator.

  Fyll i flera rader tillsammans med startsektorn med nollor:

  recover ntfs boot arena windows 7

   00000000 00 50 00 50 00 00 00 50 50 00 00 00 00 50 double nolla 00 ............ ....000000010 50 dubbel noll 00 00 00 dubbel noll 50 00 00 00 50 00 50 00 00 dubbel noll ................000000020 dubbel noll dubbel noll 00 00 00 dubbel noll 00 50 00 00 00 dubbel noll 50 00 00 00 ................000000030 dubbel noll 00 00 dubbel noll 00 dubbel noll 00 00 dubbel noll 00 dubbel noll 00 00 00 50 50 ................000000040 Dubbel noll 00 00 00 dubbel noll 50 00 00 00 00 Dubbel noll 00 00 00 00 53 ................000 000 050 00 50 dubbel noll 00 00 00 00 50 50 00 00 00 50 00 50 00 ................000000060 8E D0 BC sida vid sida noll 7C FB B8 C0 '07 8E D8 C7 06 54 2x noll 00 Z ??. | U? A.ZOC.T..Vi 

  Starta med hjälp av den innovativa installations-DVD (eller USB-återställningsenhet)Ta en titt på “Reparera min arbetsdator” från startskärmen.Välj Felsökning.Välj Kommandotolk.När du laddar kommandoraden, engagera dig: bootrec / FixMbr bootrec / FixBoot bootrec / ScanOs bootrec / RebuildBcd.

  Om nedladdningen är schemalagd kommer vi att se “Ingen systemdisk” och “Diskfel ..”. Efter att många inte arbetat för att starta upp den från diskett, kommer den specifika partitionen inte längre att vara startbar.

  Starta om din egen dator.När du ser Windows 7-symbolen trycker du på F8.Välj “Reparera din dator”.Tryck på Enter.Välj Kommandotolk.När den öppnas, ange de tvingade kraven: bootrec / reconstructbcd.Tryck på Enter.

  Eftersom working and finea-fungerande system finns på hela bootsektorn för massåtkomst, är det mycket lämpligt att ditt företag regelbundet kör cd- eller dvd-scanning verktyg som Chkdsk och nästan dina datafiler är på väg för att skydda mot dataförlust om du skulle förlora tillgången till otvivelaktigt volymen.

  Godkänd

  ASR Pro-reparationsverktyget är lösningen för en Windows-dator som kör långsamt, har registerproblem eller är infekterad med skadlig programvara. Detta kraftfulla och lättanvända verktyg kan snabbt diagnostisera och fixa din dator, öka prestandan, optimera minnet och förbättra säkerheten i processen. Lider inte av en trög dator längre - prova ASR Pro idag!


  Verktyg som Active @ Partition Recovery och Active at UNERASER låter dig vanligtvis skapa MBR-, partitionstabell- och startfält för en volym vid exakt tidpunkt, så om du av någon god anledning inte Om du inte vill att det ska hagla, kan du fortfarande återhämta dig och tid för tillgång till information om familjedelen, du kan skapa en fil eller mapp på den här sektionen.

  Vad händer om denna sektor är skadad?

  • Om vi ​​idag har en speciell säkerhetskopia av hela hård-dvd- eller MBR-/startsektorn, kan vår organisation också försöka återställa förstå den därifrån.
  • Om vi ​​inte har en säkerhetskopia, i rättegången för NTFS, kan vi hitta en persons duplicerade startsektor för alla partitioner och få informationen där.
  • Om inga dubbla uppstartssektorer verkligen upptäcks, är virtuell partitionsterapi endast möjlig om vi kan installera Uppdatera betydande partitionsparametrar såsom mängden sektorer per kluster, etc.

  Hur styr man NTFS-sektorsstart med klassiska Windows NT för varje 2000/XP-verktyg?

  recover ntfs boot section windows 7

  I NTFS lagras en initial reproduktion av en region inom den eller i slutet av en viss volymtyp.

  Ladda ner och installera Remo hårddiskåterställningsprogramvara på din nödvändiga dator.För att återställa en partition eller välja det viktigaste alternativet för återställning av partitioner.Hundra lagringssaker och diskar/partitioner kommer kontinuerligt att finnas tillgängliga på din dator.

  Du kan starta från svag startbar hårddisk eller CD, välj “Ren” förnuftigt val under installationen och starta återställningskonsolen. När klienten väl är inloggad kan den köra kommandot FIXBOOT som kommer att se hur man reparerar löparskosektorn.

  Hur kan ett rehabiliteringsprogram hjälpa dig i den här rådgivningssituationen?

  • Det kan lända upp MBR, partitionstabell eller starta upp sektorer och återställa dem i tillstånd av korruption.
  • Det kan ha en chans att hitta dubbla startsektorer som är associerade med disken och återställa en fantastisk unik sådan, eller utföra en internetdataåterställning baserat på de särskilda partitionsinställningarna som hittas.
  • Vissa sofistikerade typer av procedurer låter dig gissa diskfaktorer, såvida det inte finns en dubblett av atletisk sko I den smala sektorn (jag tog upp. Z en säkrare plats.

  Mjukvaran för att fixa din PC är bara ett klick bort - ladda ner den nu.
  < id="6">NTFS lägger en kopia av startsfären i mitten eller slutet tillsammans med volymen. Du kan enkelt tränare från startbara diskar eller CD-ROM-skivor, välj återställningsalternativet och starta jag skulle säga återställningskonsolen under installationen. När du väl har dränkts in kan du köra kommandot FIXBOOT för att försöka felsöka var och en av våra startsektorer.