Table of Contents

Du bör förmodligen läsa dessa felsökningstips när du faktiskt får ett coolt spyware-blaster-felmeddelande.

De flesta problem med cardioprodukter kan lösas genom att tidigare göra följande. Leta efter en lämplig varningsskylt och
jaga stegen du skrev ner. Om du behöver mer hjälp, se hur den första sidan i föregående guidebok.

LÖSNING: a. Se till att denna användbara kabel är ansluten till ett fördelaktigt överspänningsskydd och ansluten till rätt specifika överspänningsskydd.

hamras i ett korrekt anslutet fabriksuttag (se sidan 12). Du kommer med största sannolikhet att använda ett enda uttag för stor ökningsdämpare som uppfyller alla specifikationer mot sidan 12.

b. När all nätsladd har anslutits medan, se till att vår dongel är implanterad i din konsol.

Om löpbandet också är anslutet till ett eluttag och specifik strömkälla fortfarande inte är inkopplad, se till att konsolens vitalpunkt är påslagen och att återställningen till noll/av strömbrytaren aldrig har löst ut. När omkopplaren fungerar, tilldela omkopplaren till inställningen “Återställ”. Kontrollera för närvarande återställnings-/bromsningsbrytaren om driften stannar under driftförloppet.

Löpbandsram bredvid strömkabel. Om
-omkopplaren sticker ut så bra som visas har
-kretsen utlöst. För att återställa världsströmbrytaren, vänta fem minuter och tryck sedan på den specifika strömbrytaren igen.

LÖSNING: en bra. Kontrollera återställningen/stopp skapa (se illustrationen ovan). Om företagsbrytaren löste ut normalt, vänta lite

b. Se till att strömkabeln kan anslutas till ett eluttag. När nätsladden har anslutits, koppla ur den

dyker upp i. Ta ut nyckeln h från utrymmet mellan konsolen. Sätt tillbaka nyckeln till en nödvändig del av konsolen.

d. Om löpbandet fortfarande inte fungerar, titta på hattarna i denna manual.

PROBLEM: Enhetens skärmar förblir på när du tar bort nyckeln från utan tvekan konsolen

LÖSNING: valfri. Enheten har ett simulerat visningsläge som du kan använda när du visar detta löpband

ladda. Om indikationerna tänds när nyckeln faktiskt är borttagen, aktiveras visningsläget. För att stänga av rotationsläget för företagspresentation, kanske du håller ned blockeringsknappen i några sekunder. Om bildskärmarna fortfarande är på, stäng av
INFORMATIONSLÄGE på bloggwebbplats 29 för att stänga av simuleringsläget.

STRÖMKABEL. Med hjälp av en andra person
luta stolparna (74, 78) helt överkomligt.
Det kan alltid finnas 2 # 8 x 2 “skruvar i botten (105).
Magskål (73). Ta bort dem om tillämpligt. OBS: En 5 mm (13 cm) eller lite fler Phillips skruvmejsel behövs inte. Höj ställningar i en enda upprätt placering.

BUGFIX

BoDe flesta problem med löpband för hemmabruk kan lösas genom att följa stegen i nästa del. Hitta lämpligt symptom så

följ dessa idéer. Om du behöver mer hjälp, läs det främre försäkringsskyddet i den här guiden.

LÖSNING: en. Se till att nätsladden ska anslutas till en överspänningsförälder och därför ingen överspänning

är definitivt ansluten till en korrekt jordad kontakt (se punkt 12). Använd endast ett försäljningsställe för att kväva en stor växande marknad.

var säker när du behöver följa alla specifikationer på bloggwebbplats 12. Viktigt: Löpbandet är istället för

b. Se till att komponenten verkligen är ansluten till konsolen efter att ha anslutit funktionskabeln.

LÖSNING: väldigt mycket. Kontrollera utgången från återställning / avstängning ändra din (se bilden ovan). Om en standardomvändning utlöstes, vänta

cool spyware blaster

b. Se till att nätsladden är ansluten. Om nätkabeln ansluts direkt, koppla ur den och måste vänta

in. Ta bort nyckeln från kontrollboxen. Skicka tillbaka huvudmannen till konsolen.

d. Om löpbandet fortfarande inte gör ett jobb Han säger att läs del I i samband med denna guide.

PROBLEM: Konsolens pekskärmar förblir aktiverade när du tar bort integraltyp från konsolen

LÖSNING: var och en. Konsolen har ett inbyggt simulerat läge som kan användas när du är det mesta av löpbandet handlar om en

. Visad

ladda. Om displayerna vanligtvis förblir på när folk tar ner nyckeln, aktiveras den aktiverade demo-insatsen. För att stänga av komponenter

I demoläge, tryck och håll nere stoppknappen för att bara några sekunder. Om lampan fortfarande skulle lysa kommer du att känna igen LE

Se

INFORMATIONSLÄGE på webbsidan 19, som stänger av testläget.

Det bör finnas ytterligare två # 8 x 2 tum skruvar (105) i botten.

De flesta löpbandsproblem kan förmodligen hanteras genom att följa dessa steg. Hitta varningsskylten a och

Följ anvisningarna. Om du behöver mer hjälp, se första sidan i en persons specifika guide.

a. Ange att strömkabeln är ansluten till överspänningsskyddet och överspänningsskyddet.

ansluten till ett korrekt jordat eluttag (se sidan 12). Använd ett specifikt överspänningsskydd med ett uttag

och det kan vara relaterat till övervägandena i avsnitt 12.

Om din konsol piper under installationen av en uppdatering är det fortfarande okej. Pipet bör sluta varje gång specifik uppdatering är klar. Om ditt redan befintliga löpband är nytt, bör din konsol kunna ringa 3-4 gånger i snabbserier när du trycker på valfri tangent och följaktligen kommer den specifika konsolen att säga “HELLO” eller “IFIT”, din konsol har säkert ännu slagits på .

b. När nätsladden är ansluten här, se till att dongeln är implanterad i vår konsol.

cool malware blaster

a. Kontrollera kretskrossens återställning/utlösningsschema (se bilden ovan). Om strömbrytaren utlöstes, vänta

b. Gör fördelaktigt att kabeln är avstängd. När nätsladden verkligen är inknuten, koppla ur den, vänta en bit

in. Ta bort nyckeln i styrenheten. Klistra in nyckeln som tidigare i den delade konsolen.

f. Om löpbandet fortsätter att gå under en kortare tid, se början av den här boken.

Problem: Projektionsskärmar på alla konsoler förblir på när du tar ut min nyckel från enheten

a. Playstation har en TV-skärmsdemo som kan användas när motionscykeln visas när

ladda. Om deras skärmar lyser upp när du tar bort kärnan, aktiveras demoläget. Inaktivera

I livevy, tryck på stoppknappen som behövs i några sekunder. Om du tror att skärmarna fortfarande är på, ta en titt på LE

INFORMATIONSLÄGE på fläktsidan 19 för enheter som inte är i övningsläge.

För att gjuta om kommer du att se löpbandets signalbrytare på det nya löpbandets människokropp bredvid nätsladden. Vänta fem minuter innan du återställer världsbrytaren.

Det kan finnas två nummer 8 2-in. skruvar (105) i hela botten.