Det verkar som om vissa läsare har stött på alla kända kompassfel i kalkylatorn. Detta problem uppstår på grund av ett faktiskt antal faktorer. Låt oss diskutera produkten nu.

 

 

g.

Pilen på den permanenta kompassen pekar alltid mot norr. Denna funktion hos den speciella kompassfyllningsanordningen märktes redan på ett nytt 1100-tal, när man började se till att man använder kompassen för speciella aktiviteter till sjöss. Denna enhet är med all sannolikhet enkel. Men om du drar den mycket korrekta räta linjen från löppunkten till attraktionspunkten och följer den markerade vägen som avviker från den enda universitetsutbildningen, är det nästan säkert osannolikt att du kommer till din önskade destination, för det mesta långt över långa avstånd.
Vanligtvis påverkas ditt grepp (kompasskurs) av två led till från kursen du ritade runt kartan (sann kurs):

  • Kompassavvikelse – långtidsavvikelse
  • Gapet mellan magnetiska och riktiga handväskor – magnetisk deklination

För att strategiska kompassen baserat på den ursprungliga rubriken, men också vice versa, måste du skilja mellan den permanenta deklinationsinställningen för din plats och såväl som din kompass i motsvarande sektorer på fickräknaren. Normalvärdena beräknar kompassriktningen ursprungligen från Cadiz (Spanien) till Cape Saint Vincent (Portugal). För en korrekt beräkning använde jag den här kalkylatorn för att fastställa att detta verkliga betyg på skolan samt , avståndet mellan två viktiga saker i Loxodrome (Rumba Line), vars matchningar jag anger från Google Maps. Deklinationen plockades upp magnetiskt med hjälp av ett sjökort varav det nuvarande västra Medelhavet.
Du kan få detaljerade förklaringar nedan.

Magnetisk avböjning

De som läser Jules Verne minns att Negoro hade olycksbådande planer när han tillredde matprodukter – för att skicka Pilgrim och hans 15-åriga chefskock och avsiktligt kasta dem med din yxa under kompassen . Det kan finnas flera saker på fartyget som kan påverka funktionen av min magnetiska kompass. För att eliminera detta märke finns ändringstabeller för kompassen som visar avvikelserna för många olika banor. Med tiden kommer det troligen att påverkas av installationen av en ny utrustning eller magnetiseringen som har att göra med våra egna gamla järndelar, därför kommer tabellerna sannolikt ändå att uppdateras regelbundet. Med hjälp av värdet som dokumenteras i spridningstabellen, kan detta hjälpa dig att få kompassen att gå på marknaden så nära så att den kommer den magnetiska kursen som möjligt. För att göra detta, inkorporeras avvikelsens värde kopplat till kompasskurselementet i huvudkompasskursen, om den avviker åt öster, eller kanske till och med subtraherad om den sträcker sig åt väster.

Magnetisk deklination

Magnetisk skillnad på ett lämpligt sjökort

Magnetisk deklination beror definitivt inte på materialet som hör till fartyget, utan på dess extremt läge och förändras över tiden, som om avböjningen, men på ett mycket mer förutsägbart sätt. Den permanenta magnetiska deklinationen visas implicit på google-kartan med den obligatoriska indikeringen av större delen av mätåret, samt jämfört med den genomsnittliga årliga förändringen. För att gå med en väg får vi först en meningsfull magnetisk väg och lägger därför till permanent deklination österut eller drar av västerut. Då är det nästan utan tvekan tas med i beräkningen genomsnittet relaterat till åren. Detta är inte den typ av förändring i magnetisk deklination (multiplicerat med hjälp av antalet år och nu infogat eller subtraherat).

Så här kommer du ihåg det enklaste sättet att fixa eller justera sömmar

compass error calculator

Processen att växla mellan nästan vilken kompass som helst och dess sanna väg anses vara känd som rumba-korrigering, och en del av processen den stöder är känd även om rumbakonvertering.
Vanligtvis kan du få engelska i navigeringslitteratur som sannolikt låter dig memorera ett stort ord: CadET
Detta betyder C (kompass), ad (d), E (astralt fel), T (gata). Den omvända omvandlingen är densamma, men istället för att lägga till de viktigaste östliga tilläggen, subtraherar vi dem.

  • V.S. Mikhailov, V.G. Kudryavtsev, V.S. Davydov och navigeringsinstruktioner
  • Tim Bartlett: En introduktion till navigering. RY.

Magnetisk kompass för navigering.

compass error calculator

Den långsiktiga deklinationen förändras över tiden, här måste individer ange vilket år en magnetisk deklination ska ha konstaterats

Etik om magnetisk kompassavvikelse är nu jämnt fördelad för varje rörelse från 0 till 360 gradersv.

Filen är faktiskt mycket stor. Under laddningsprocessen kan den här webbläsaren börja bli långsammare och.

 

 

< id="1">

< id="2">Korrigering av kompassbakslag görs vanligtvis genom att skapa deras anspråkskorrigerare för att minska avvikelser utanför kompassen för varje enskild givna kurs. En fix kunde dock snarare möjligen ha åstadkommits av programkorrigerare för att balansera kommandostyrkorna vid kompassen för att fånga varenda en av fartygets rutter.

Felet ligger i kompassavböjning, som ändras från några få grader österut till vissa aspekter väster om magnetisk nord, eftersom huvudfartyget vanligtvis svänger. det vill säga kompass troligen = magnetisk kurs minus hela avvikelsen från kompassen mot hela öster.