Dzisiejsze pisanie ma na celu pomóc większości ludzi, gdy otrzymasz microsoft SQL Server 2005 Express Error 18456.

Zatwierdzone

 • 1. Pobierz ASR Pro
 • 2. Otwórz program i wybierz „Skanuj swój komputer”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy
 • Oprogramowanie do naprawy komputera to tylko jedno kliknięcie - pobierz je teraz.

  Marketing w postaci zwykłego tekstu „Logowanie użytkownika nie powiodło się (Microsoft SQL Server, błąd: 18456)” oznacza, że ​​podczas logowania do programu SQL Server włamano się do nieprawidłowych poświadczeń. Na poniższym obrazie ekranu loguję się do Microsoft SQL Server Management Studio z człowiekiem, który nie ma ochrony administratora, aby zalogować się na serwer.

  Dzięki takiemu podejściu hasło jest bez wątpienia łamane. Błąd: 18456, wskaźnik ważności: 14, warunek: wiele. SQL Jeśli serwer jest podłączony w trybie uwierzytelniania Windows i być może serwer został zmieniony na SQL, a tym samym w tryb uwierzytelniania Windows, logowanie sa jest początkowo wyłączone:

  Nie

  Błąd 18456 podczas łączenia, który może wystąpić z Microsoft SQL Server, może działać z różnych powodów. Gdy wystąpi powyższy błąd, sytuacja wskazuje, kto został wprowadzony poprawny, w pełni kwalifikowany serwer, ale nie można było udzielić pozwolenia na połączenie z nieoczekiwanego powodu. Ten błąd występuje również bez względu na to, kiedy Twoja rodzina ostatnio korzystała z wersji Server sql, w przeciwnym razie ten typ (Enterprise lub Express).total

  Prezentacja

  Najczęściej wartości błędu programu towarzyszy opis faktu, który daje wyobrażenie o tym, co się pojawiło. Niestety, proces na ekranie skojarzonym z błędem SQL Server 18456 nie pokazuje niestety celu blokowania połączenia. Jest to przemyślany projekt rzeczywistej aplikacji, aby zapewnić ochronę przed zewnętrznymi mężczyznami i kobietami (prawdopodobnie ktoś próbuje czasu, aby przyznać dostęp do serwera w zależności od odgadniętych informacji). Jednak typ nadzorcy może sprawdzić logowanie, aby sprawdzić, czy pojawi się komunikat o błędzie SQL Server 18456.

  Nie można połączyć się z Microsoft SQL Server 18456:

  Sha 1: Zaloguj się do Pulpitu zdalnego.Krok 2: Uruchom zarządzanie Microsoft SQL Server.Krok 3. Sprawdź tryb uwierzytelniania hostingu.Krok weryfikacji: uruchom ponownie usługę SQL.Krok 3. Sprawdź uprawnienia sterownika SQL.Krok 4: Zmapuj użytkownika do jakiejś bazy danych.

  1: Błąd Jeśli moja nazwa użytkownika i / lub hasło są nieprawidłowe podczas łączenia się z serwerem, zazwyczaj zostanie wygenerowany błąd.

  2: Gdy sprzęt instancji SQL łączy się po raz pierwszy, konsumenci mogą napotkać wadę 18456 SQL Server. Zwykle dzieje się tak, gdy „Uwierzytelnianie Windows” jest włączone w regionie zabezpieczeń, a SQL Server nie może rozpoznać wielu użytkowników.Czas

  3: Przekroczono limit czasu bezpiecznego połączenia i. Czy może się to zdarzyć również, gdy połączenie z jednym serwerem nie działa.

  Kroki naprawy błędu serwera SQL 18456

  Przed wykonaniem kroków rozwiązywania problemów po prostu upewnij się, że dane logowania (nazwa użytkownika, a następnie hasło) zostały wprowadzone poprawnie.

  W systemach Windows Vista i Windows 7 SQL Server jest zarządzany przy użyciu opcji Uruchom jako administrator. Czy to i rzeczywiste rozwiązanie? Uwierzytelnianie

  W Eksploratorze obiektów programu SQL Server Management Studio kliknij prawym przyciskiem myszy serwer i wybierz opcję Właściwości.Na większości strony Zabezpieczenia, w obszarze Uwierzytelnianie serwera, kup nowy tryb uwierzytelniania serwera wraz z kliknięciem OK.

  Jeśli system Windows i aktywacja spowodują błąd, użyj tych poświadczeń SQL SA. Sprawdź również, czy system Windows Active jest powiązany z akredytacją katalogu sql. W procesie dodawania, że ​​po prostu użytkownik jest użytkownikiem do bieżącej bazy danych SQL Server, powinny być dostępne dwa dodatkowe elementy:

 • Dostęp administratora serwera
 • Hasło administratora systemu (SA)
 • Jeśli tryb uwierzytelniania programu SQL Server jest używany do łączenia się z serwerem, wymagane są poświadczenia administratora systemu SQL. Okres ważności nie wygasł. Aby otworzyć ten SSMS, kliknij prawym przyciskiem myszy serwer nazw osoby i wybierz Właściwości. Może

  Sprawdź, czy wygaśnięcie konta jest włączone. Aby to zrobić z kolei, wybierz zakładkę „Ogólne” i sprawdź, czy funkcja „Wymagaj wygaśnięcia hasła” jest włączona, czy wyłączona.

  Zatwierdzone

  Narzędzie naprawcze ASR Pro to rozwiązanie dla komputera z systemem Windows, który działa wolno, ma problemy z rejestrem lub jest zainfekowany złośliwym oprogramowaniem. To potężne i łatwe w użyciu narzędzie może szybko zdiagnozować i naprawić komputer, zwiększając wydajność, optymalizując pamięć i poprawiając bezpieczeństwo procesu. Nie cierpisz już z powodu powolnego komputera — wypróbuj ASR Pro już dziś!


  Wybierz jedną konkretną kartę i sprawdź „status”, jeśli często konto jest bezpieczne. Jeśli nie zawsze jesteś zalogowany na swoje konto, możesz wyłączyć funkcję logowania „Zablokowane”.

  Włączono sprawdzanie lub unikanie uwierzytelniania mieszanego systemu Windows. Aby to zrobić, pobierz dane, kliknij prawym przyciskiem myszy bazę danychkliknij oprócz opcji “Właściwości” wybierz. Na karcie Kontrole bezpieczeństwa w sekcji Uwierzytelnianie komputera zdalnego.

  Jeśli tryb uwierzytelniania jest dosłownie przełączony, pamiętaj, aby ponownie uruchomić SQL Server po włączeniu nadpisania.

  Wniosek

  Każda z wymienionych powyżej terapii może pomóc firmie Microsoft rozpocząć pracę z błędem węzła połączenia sql 18456. Zaleca się wibrowanie i kontynuowanie pracy w pobliżu testów (tryby wykrywania wykonywania aplikacji). Jeśli jednak powyższe procedury nie zostaną zauważone, zwłaszcza błąd SQL Server 18456, możesz użyć prywatnego narzędzia do odnawiania danych SQL, aby zresetować utracone hasło SA SQL Server w krótkim czasie.

  Krok 2: Połącz się zdalnie z pulpitem.Wykonaj krok kierunkowy: Microsoft SQL Server.Krok 3: Sprawdź tryb uwierzytelniania serwera.Krok 4: Uruchom ponownie usługę SQL.5Sprawdź krok: uprawnienia internauty SQL.Krok 6: Mapuj czas użytkownika, aby pomóc Ci w bazie danych.

  W poprzednim poście mówiłem o SERWERZE sql 2003 Vista – Ultimate, a nawet SQL Server 2005 DEV Edition. Był konkretny prosty przypadek związany z problemem z instalacją. Żądam braku uprawnień do logowania przy użyciu alternatywy uwierzytelniania systemu Windows. Udało mi się zalogować przy użyciu mojego hasła logowania i.

  Nadal znajduję następujący komunikat o błędzie.

  TITLE: Aby połączyć się z serwerem
  – – – – – – – – – – – – – – –
  Hiperłącze do SQLAUTHORITY nie powiodło się. – – – – – – – – – – – – –

  WIĘCEJ INFORMACJI:

  Błąd logowania dla mężczyzny lub kobiety ‘SQLAUTHORITYPinal’.(Microsoft SQL Server, 18456)

  Jeśli błąd: Pomoc naciśnij:

  ––––––––––––€”–––
  KLAWISZE:
  OK
  – – – –––––––––––––––––––––––––

  Po zrozumieniu zawsze może być, że potrzebujesz uprawnienia administracyjne umożliwiające uruchomienie zadania w programie SQL Server. Dodałem moje normalne przeglądanie SQL przez administratora sieci na serwerze i niedługo mogłem zalogować się przy użyciu uwierzytelniania systemu Windows.

  Wybierz sekcję „Moje bezpieczeństwo”. W obszarze Uwierzytelnianie serwera rozwiń pozycję Stan uwierzytelniania systemu Windows w programie SQL Server iz trybu uwierzytelniania systemu Windows. Kliknij OK.Kliknij używając OK.

  Poniższy opis wyjaśnia rozwiązanie.

  1. Również błąd podczas korzystania z uwierzytelniania systemu Windows

  Kliknij Windows i uzyskaj SQL Server Management Studio.Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy SMSS i wybierz „Uruchom, mimo że administrator”.Następnie kliknij Tak (jeśli zatwierdzono UAC) i sprawdź, czy na serwerze SQL występuje całkowity błąd 18456.Jeśli nie, sprawdź, czy kontrola konta użytkownika jest zatrzymana na serwerze, aby rozwiązać problem.

  SQL — FIX 2005 Błąd: VISTA 18456: uwierzytelnianie systemu Windows Vistaauth

  microsoft sql server 2005 express niedociągnięcia 18456

  2. Logujesz się przy użyciu nazwy użytkownika SA oraz hasła, a następnie przejdź do “Zabezpieczenia” >> “Zaloguj się wstecz”

  SQL SERVER 2002 - Błąd: napraw 18456: VISTA Windows Vistaauth1 Authentication

  3. Wprowadź nazwę przeglądarki jako nazwa komputeranazwa użytkownika

  SQL SERVER lipiec 2004- Poprawka 18456: błąd: uwierzytelnianie systemu Windows Vistaauth2

  4. Kliknij Role serwera i spójrz na rolę serwera sysadmin, po przeniesieniu jej kliknij OK. p>

  5. Teraz przejrzyj stronę logowania i użyj uwierzytelniania Windows, a wszystko powinno działać poprawnie.

  microsoft sql server 2005 express usterka 18456

  Oprogramowanie do naprawy komputera to tylko jedno kliknięcie - pobierz je teraz.

  po prostu i Internet Computer wybierz Właściwości.Przejdź do strony Bezpieczeństwo.W jednej sekcji “Uwierzytelnianie” wybierz Serwery” “Tryb uwierzytelniania serwera SQL” i “R windows /c”.Kliknij OK.Uruchom ponownie usługi SQL.

  Przejdź do swojego serwera, kliknij “Bezpieczeństwo”, a następnie po prostu “Połączenia”, kliknij prawym przyciskiem myszy i przerwij “Właściwości”. Teraz przejdź do “Statusu” wybierz i w rezultacie “Połączenie włączone”. Więc zdecyduj za obojga, na OK. Teraz możemy obrabiać ten konkretny SQLExpress lub SQL, którego używasz. ty

  Przyczyna Znaleziono połączenie pasujące do wszystkich podanych nazw. Załącznik (niezależnie od tego, czy ćwiczysz uwierzytelnianie Windows SQL, czy nie) w rzeczywistości nie istnieje. W przypadku uwierzytelniania systemu Windows może to oznaczać, że dany login oferuje, że nie masz wyraźnego upoważnienia do wejścia na serwer SQL Server, co może oznaczać, że nie jest to klient z odpowiedniej grupy domen.