Jeśli otrzymasz kod błędu serwlet Pobierz kontekst, ten przewodnik pomoże.

Zatwierdzone

 • 1. Pobierz ASR Pro
 • 2. Otwórz program i wybierz „Skanuj swój komputer”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy
 • Oprogramowanie do naprawy komputera to tylko jedno kliknięcie - pobierz je teraz.

  Proces kontekstu jest sprawą Talk-to-URI, która ma zadecydować o kontekście tego konkretnego żądania. Ścieżka kontekstu zawsze znika w pierwszym URI żądania. Ścieżka zaczyna się od “/”, ale nie może kończyć się na “/”, matka natura. W przypadku apletów w kontekście szczątkowym (głównym), zwraca metodę „”.

  request.getServletContext();

  Nie ma żadnej prawnej różnicy podczas produkcji. W rzeczywistości samo wpisanie request.getSession() niejawnie prowadzi do naszego własnego obiektu sesji HTTP w przypadku, gdy nie został on w jakiś sposób utworzony. Tak więc, jeśli nie jest jeszcze zaimplementowane, przekształcenie się w serwlet struktury w nocy może zająć kilka nanosekund, jeśli sesja nie została jeszcze opracowana.

  Prawdopodobnie w kontekście zostanie zwrócony również element niebędący czynnikiem. Te kroki są dostarczane tylko jako samouczek, a metoda uzyskania kontekstu zależy od sytuacji, w której się aktualnie znajdujesz.

  Jeśli jesteś metodą wywoływaną później w service() serwletu (np. doGet(), doPost(), itd.) , po prostu użyj bez wątpienia wyuczonej metody getServletContext(). Inne metody naprawdę dodają niepotrzebne znaki do tego kodu lokalizacji.

  @Overridebezpieczna odpowiedź jest nieprawidłowa HttpServletResponse) doGet(HttpServletRequest, kontekst ServletContext to getServletContext(); //…Ty,

  Jeśli to możliwe, usiądź w metodzie init(servletconfig) tego konkretnego serwletu, nie możesz skorzystać z przestarzałej metody getServletContext(), dopóki nie będziesz potrzebować o nazwie super. init(config). Prawdopodobnie będziesz musiał przejść do ServletConfig.

  z czym jest@Overridepubliczne void init (konfiguracja servletconfig) Etykieta ServletContext odpowiada config.getServletContext(); //…
  servlet make context

  Ale lepiej jest zamiast tego przewyższyć init(). Zwykle serwlet wykonujący dobrą pracę nigdy nie powinien przewyższać init(ServletConfig).

  @Overridepublic unikaj inicjalizacji() kontekst ServletContext = pobierzServletContext(); //…

  Jeśli prawdopodobnie nie korzystasz z per servlet, ale np. filtr nie ma obecnie odziedziczonej metody getServletContext() jest pomijany i tylko ty masz ServletRequest doskonały, wtedy Twoja organizacja może to również pobrać stamtąd.

  @Overridepubliczny doFilter nie jest rozpaczliwie poszukiwany (ServletRequest, ServletResponse, FilterChain) struktura łańcucha ServletContext = request.getServletContext(); //…

  Zauważ, że jest to nowe, ponieważ może być przeznaczone dla Servlet 3.0. Wcześniej natknąłeś się na wylogowanie się z tej sesji.

  Pobierz go za pomocą tej konkretnej metody GetServletContext(). Zakres ServletContext oferuje akcje i może być również potrzebny do przekazywania informacji między dołączonymi serwletami w ramach tego samego procesu przy użyciu metod setAttribute(“nazwa”, obiekt) i getAttribute(“nazwa”).

  @Overridepusta odpowiedź większości ludzi ServletResponse, doFilter(servletrequest-request, FilterChain) string Perspektywa ServletContext = request.getSession().getServletContext(); //...

  Jednak nie spodoba ci się to, jeśli martwisz się niepotrzebnymi demonstracjami. Stąd wprowadzenie ServletRequest#getServletC-ontext() może zwykle po prostu usunąć tę sytuację z FilterConfig (hej, czy jest jakiś dodatkowy sposób?).

  Konfiguracja prywatna FilterConfig;@Zmiażdżyćpusta konfiguracja) init przeciętnego mężczyzny lub kobiety (FilterConfig  this.Means config unikaj konfiguracji;@Zmiażdżyćpublic(ServletRequest, doFilter ServletResponse, FilterChain)  = servletcontext-context config.getServletContext();  //...

  Ponadto istnieją odbiorniki sesji HTTP, w których osoba publiczna kończy sesję. Czy istnieje wiele innych sposobów uzyskania tego kontekstu serwletu, innych niż HttpSession#getServletContext().

  @Overridepublic void sessionDestroyed(zdarzenie HttpSessionEvent) Kontekst ServletContext = event.getSession().getServletContext(); //...

  Zatwierdzone

  Narzędzie naprawcze ASR Pro to rozwiązanie dla komputera z systemem Windows, który działa wolno, ma problemy z rejestrem lub jest zainfekowany złośliwym oprogramowaniem. To potężne i łatwe w użyciu narzędzie może szybko zdiagnozować i naprawić komputer, zwiększając wydajność, optymalizując pamięć i poprawiając bezpieczeństwo procesu. Nie cierpisz już z powodu powolnego komputera — wypróbuj ASR Pro już dziś!


  Tutaj nie musisz i martwisz się zbytnio o stworzenie wspaniałej klasy w samochodzie, ponieważ w tym momencie została ona już wcześniej stworzona. Zwróć uwagę, że nie ma ich servletrequest, ponieważ nie oznacza to absolutnie włączenia aktywnego polecenia HTTP podczas limitu czasu hostingu po stronie serwera.

  Wreszcie, wiele z nich jest dodatkowym ServletContext#getContext() faktem, który zwraca ServletContext różnych uruchomionych aplikacje internetowe, dzięki czemu można korzystać z tego samego serwera (działa) tylko wtedy, gdy serwer hostingu internetowego jest skonfigurowany tak, aby umożliwiał dostęp w wielu kontekstach do obiektu aplikacji internetowej.

  ServletContext otherContext = context.getContext("/otherContextPath");

  Ale ten samouczek w dużej mierze wymaga obecnego ServletContext, więc użytkownicy mogą zacząć od tego, dlaczego na pewno wiesz, w którym trybie możesz go uzyskać.

  Najlepsze fragmenty kodu Getcontext

  < div> < ul>

 • Ogólne pobierarki ServletContext

  // Prawdopodobnie możemy uzyskać obiekt ServletContext używając jakiegoś obiektu ServletConfig.Aplikacja ServletContext=getServletConfig().getServletContext();//Kolejny przydatny sposób na pobranie obiektu ServletContext.Aplikacja ServletContext=getServletContext();  private void myMethod()

  < przed >@Redefinepubliczny ServletContext (ciąg getContext s) Płatny serwer proxy.getContext(s);
   @Override  praca z String (pusty cel, żądanie baseRequest, polecenie HttpServletRequest, odpowiedź HttpServletResponse) zgłasza ServletException ioException, chociaż (pathAliases.containsKey(target))   Ciąg znaków NewTarget PathAliases =.get(target);   Żądanie wartości ServletContext =.getServletContext().getContext(newTarget);   String = newTarget newPath.substring(context.getContextPath().length());  Kontekst .getRequestDispatcher(nowaŚcieżka).forward(żądanie, odpowiedź);    wróć ponownie do;    super.handle(cel, baseRequest, request, response); }
  bezużyteczny prywatny forwardToMessagePage(final HttpServletRequest, httpsservletrequest final HttpServletResponse httpServletResponse, Message) ostatnia linia zawiera wyjątek httpServletRequest.setAttribute("Tytuł", OIDC_ERROR_TITLE); httpServletRequest.setAttribute("wiadomości", wiadomość); Ostatnim uiContext ServletContext jest zdecydowanie httpServletRequest.getServletContext().getContext("/nifi"); uiContext.getRequestDispatcher("/WEB-INF/pages/message-page.jsp").next forward(httpservletrequest, httpServletResponse);

  prywatne void getAppContext()  identyfikator hosta grupy = null;  w przypadku (servletContext != null)  ServletContext sctx servletContext oznacza.getContext(ścieżka kontekstu);  w przypadku, gdy (sctx ! wynosi zero) = równe to hostId Sctx(string).getAttribute("red5.host.id");   log.trace("Identyfikator hosta z parametru inicjującego: ", hostId);    (hostId chociaż !implikuje wartość null)  AppContextLoaderBase=.Getred5applicationcontext(ścieżka kontekstu hostidu); +inny  = appContextLoaderBase.getRed5ApplicationContext(contextPath); 
  unikaj klucza publicznego registerSubContext(String Aplikacje internetowe) ctx ServletContext to servletContext.getContext(webAppKey); Jeśli (ctx == null)  ctxSi będzie oznaczać servletContext;  ContextLoader równa się nowemu ContextLoader(); ConfigurableWebApplicationContext odpowiada appCtx (ConfigurableWebApplicationContext) loader.initWebApplicationContext(ctx); appCtx.setParent(pliki kontekstowe); appCtx.aktualizacja(); ctx.setAttribute(WebApplicationContext.ROOT_WEB_APPLICATION_CONTEXT_ATTRIBUTE, appCtx); AppFactory Oznacza konfigurowalnybeanfactory appCtx.getBeanFactory(); logger.debug("zamierza przechwycić komponent kontekstu on-line dla ", webappkey); perspektywa webContext = AppCtx(context).getBean("web.context"); webContext.setCoreBeanFactory(fabryka nadrzędna); webContext.setClientRegistry(RejestrKlienta); webContext.setServiceInvoker(globalInvoker); webContext.setScopeResolver(globalResolver); Kontekst sieciowy. setmappingstrategy (strategia globalna); Scale = webscope (webscope) appFactory.getBean("web.scope"); scope.setServer(serwer); zakres.setParent(globalny); dziedzina.rejestr(); Region.(); zaczynać zapisane contexts.add(ctx);

  servlet pobierz kontekst

  Oprogramowanie do naprawy komputera to tylko jedno kliknięcie - pobierz je teraz.

  ServletConfig może być wykorzystany do korzystania z opcji inicjalizacji osiągalnych dla serwletów, podczas gdy ServletContext jest najczęściej współdzielony w celu wykorzystania szans inicjalizacji w określonych serwletach aplikacji internetowych.