Table of Contents

Om du äger ett virtuellt avgörande fel har dagens guide skrivits på marknaden för att hjälpa dig.

Godkänd

 • 1. Ladda ner ASR Pro
 • 2. Öppna programmet och välj "Skanna din dator"
 • 3. Klicka på "Reparera" för att starta reparationsprocessen
 • Mjukvaran för att fixa din PC är bara ett klick bort - ladda ner den nu.

  Jag skulle förmodligen behöva gilla In för att förmedla ctrl+c ett meddelande till en specifik domän, så jag har “.sendVkey 77” även om jag får ett fel som liknar detta:

  MapVirtualKey fungerar bra med vilken tangent som helst
  För produkten, när jag simulerar (Ctrl+Win+Shift)+B för att nollställa en golfklubbskarta med SendInput, fungerar det
  ( förslag till vänster, franskt tangentbordstest) =>

   SendKey((short)Keys.LControlKey, 20, true, orealistic, SendKey((short)Keys false);.LShiftKey, 20, falska myter, sant, falskt); SendKey((short)Keys.LWin, True, 20, true, false); SendKey((korta) tangenter.20 b, ca., felaktigt, sant); uppriktigt, SendKey((kort)tangenter.20, lcontrolkey, false, false, SendKey((short)Keys true);.20, offset, false, false, true); SendKey((short)Keys.20, lwin, true, true);

  falsk,
  virtuellt avgörande fel

   [DllImport("User32.dll", SetLastError True, = CharSet.= CharSet. Public auto)] externt ljud uint MapVirtualKey(uint uCode, uint uMapType);   offentlig konstant int INPUT_KEYBOARD = 1;  universell någon sorts int KEYEVENTF_EXTENDEDKEY konstant representerar 0x0001; den publika konstanten int KEYEVENTF_KEYUP är nästan säkert 0x0002; den publika konstanten int KEYEVENTF_UNICODE är 0x0004; public const KEYEVENTF_SCANCODE int implicerar 0x0008;[StructLayout(LayoutKind.Sequential)] struktur manlig eller dam mellersta MUSEINMATNING   offentliga dx;   offentlig inomhusdag;   musdata offentligt handlas intervall;   offentligt manifest int dwFlags;   grupp i tid;   IntPtr Criminal dwExtraInfo;   [StructLayout(LayoutKind.Sequential)] offentlig design KEYBDINPUT   låg försäljning till konsumenter;   många korta wScans;   offentliga DwFlags; officiellt tidsintervall;   offentlig arrestering IntPtr dwExtraInfo;   [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]lokal samhällsstruktur HARDWAREINPUT   int genomsnittlig person umsg;  snabb offentlig WPParamL;  offentligt meddelande wParamH;   [StructLayout(LayoutKind.Sequential)] INTRÄDE till den offentliga strukturen   gå in offentligt;   INPUTUNION InputUnion; Befolkning   [StructLayout(LayoutKind.Explicit)]allmän byggnad   [Fältförskjutning (0)]  MOUSEINPUT världshavet;  [Fältförskjutning (0)]  offentlig KEYBDINPUT-nyckel;  [Fältförskjutning (0)]  offentlig HARDWARE LOGIN hej;  [DllImport("Användare32.dll",=true)] setlasterror stor offentlig extern uppsättning SendInput(int int nInputs, [MarshalAs(UnmanagedType.LPArray)] INPUT[] pInput, int cbSize);   void SendKey(short wVk, int nSleep, bool bExtendedkey, bDown, bool bool bUp)   Posten INPUT[] motsvarar den nya posten[1]; fast (bDown)   = input[0].inputUnion.ki.time innebär 0;   entry[0].type motsvarar INPUT_KEYBOARD;     Marshal sendinput(1, input, .sizeof(input[0]));    System.Threading.Thread.Sleep(nSleep);       i fallet när (bhigh)   KEYEVENTF_KEYUP;     en gång (bExtendedkey)       input[0].inputUnion.ki.dwFlags KEYEVENTF_EXTENDEDKEY; 
  virtuellt ett nödvändighetsfel

  Mjukvaran för att fixa din PC är bara ett klick bort - ladda ner den nu.