Jeśli na komputerze pojawia się komunikat o błędzie cisco Debug Caller ID Pri, należy sprawdzić te pomysły w rozwiązaniach.< /p>

Zatwierdzone

 • 1. Pobierz ASR Pro
 • 2. Otwórz program i wybierz „Skanuj swój komputer”
 • 3. Kliknij „Napraw”, aby rozpocząć proces naprawy
 • Oprogramowanie do naprawy komputera to tylko jedno kliknięcie - pobierz je teraz.

  Zatwierdzone

  Narzędzie naprawcze ASR Pro to rozwiązanie dla komputera z systemem Windows, który działa wolno, ma problemy z rejestrem lub jest zainfekowany złośliwym oprogramowaniem. To potężne i łatwe w użyciu narzędzie może szybko zdiagnozować i naprawić komputer, zwiększając wydajność, optymalizując pamięć i poprawiając bezpieczeństwo procesu. Nie cierpisz już z powodu powolnego komputera — wypróbuj ASR Pro już dziś!


  Rozwiązywanie problemów z debugowaniem i analizą śledzenia

  Możesz włączyć niektóre z tych funkcji debugowania jako sposób rozwiązywania problemów z funkcją identyfikacji rozmówcy w modemach. Debugowanie komunikatów modułu portu wysokości (VPM) (sygnał debugowania vpm). popularne debugowanie fxs-loopstart wraz z dołączonym identyfikatorem dzwoniącego. Te debugowania są analizowane pod kątem tego specjalnego routera końcowego i połączenia FXS routera; Identyfikator dzwoniącego jest uzyskiwany w tym celu.

  Zasady użytkowania

  To dostępne polecenie może polegać na wyborze spośród routerów z serii Cisco 800, które większość z nich może mieć zwykłe porty POTS. Polecenie jest skuteczne tylko wtedy, gdy klient subskrybuje usługę identyfikacji dzwoniącego. Jeśli włączysz funkcję Caller ID na routerze A bez subskrypcji, jeśli chcesz korzystać z usługi Caller ID, ważne informacje dotyczące Caller ID nie pojawią się na gorącym ekranie telefonu. wytyczne

  To jest

  Cisco wywołujący debugowanie i . d . pri

  Polecenie użycia wyświetla tabelę historii połączeń zawierającą listę połączeń faksowych, które zostały połączone w czasie obowiązywania zasady limitu czasu routera. Maksymalna liczba połączeń została skompresowana w tabeli Can do liczby od 0 do 500 przy użyciu funkcji wybierania numeru Polecenie w trybie konfiguracji globalnej. Domyślna wartość maksymalnej liczby wpisów w tabeli liczb wynosi 35. Każdy wpis starego połączenia jest wyświetlany w tabeli po skonfigurowanej liczbie minut i jest również określany przez polecenie Dial-control-mib. Domyślna wartość timera to 15 minut.

  Konfiguracja ISDN PRI

  W tym rozdziale opisano zarządzanie obwodem E1 i obwodem T1 w ISDN PRI, a także dwa elementy sygnalizacji dla wypowiedzi głosowych z włączonym sygnałem analogowym w traktach cyfrowych. Informacje o tym rodzaju zostaną zamieszczone w odpowiednich sekcjach:

  Oprogramowanie do naprawy komputera to tylko jedno kliknięcie - pobierz je teraz.