I vissa fall kan ett system returnera ett felstift som anger hur lutningsavståndsfelet beräknas. Detta fel kan bero på olika orsaker. g.Det mest betydande fallet av ett “bankfel” kan komma när planet fortsätter att sväva genom luften över stationen; istället visar DME flygplanets höjd över vår butik (i nautiska mil). Slant wide range-fel påverkar också markhastigheten, och dessutom är tiden till station tillgänglig när du är nära flygplanet för närvarande.

 

 

g.

Dan Chitty 27/07/2015

DME visar avstånd i nautiska cientos, markhastighet i knop och som en följd av tiden M till stationen i minuter. Observera dock att marköverföring och tid till DME-station definitivt kommer att vara fulla endast när du flyger direkt från en markstation. Om någon flyger åt olika håll kommer du säkert att se markhastigheten eftersom den generellt är felaktigt låg och parkeringstiden är för lång.

När människor är borta från en station måste all markhastighet vara korrekt, men i själva verket kan tiden till vår station ta längre tid att se från stationen.

En annan nivå att tänka på är hela DME, som mäter rätlinjeavstånd på ett flygplan som en rutt till en markstation. Detta kallas sannolikt lutande körsträcka och är något större än det faktiska horisontella avståndet bara för att det har att göra med höjdskillnaden mellan dessa flygplan och stationen. Det huvudsakligen extrema fallet av “ugnspunktsfel” inträffar när planet är upphängt direkt över stationen; istället, relevant för noll, läser DME TV-program och filmer höjden av ditt flygplan tidigare på min station (i nautiska mil).

Till exempel, om stationen helt enkelt är horisontell och du flyger med 9 000 fot, kommer DME att förklara till 1,5 miles om du går i följd genom stationen. Om du antagligen är 2 nautiska mil horisontellt från stationen kommer DME att visa 2,5 mil. På stora avstånd från någon sorts station är den beräknade snedställningsförvrängningen försumbar.

Tiltfel påverkar samtidigt markhastigheten, samt tiden för att stanna om de är nära en viss station. Den visade DME-markhastigheten sänker den faktiska markhastigheten när dina behov entydigt närmar sig en station och det är då som ökar igen så att du kan gå förbi normalt. Den visade DME-tiden som återvänder till stationen kanske inte räknas ner för att hjälpa noll i alla riktningar, även om du håller muspekaren över en station.

Så här fungerar DME

Fjärrutrustning (DME) både mark- och luftburen utrustning. Du kan vanligtvis hitta DME-enheter som lider av VOR eller ILS / LOC. NAVAID älskar VOR och systemen levererar navigationssignaler via VHF. Däremot sänds många DME via UHF. FAA justerade till och med NAVAID VHF-våglängder med UHF-frekvenser i kombination med DME-frekvenser. Exempel

Alla VOR kontrollerade Detta är 113.0, kommer att utöva den faktiska DME-frekvensen ingen situation där din VOR är. FAA tar bort NAVAID för att säkerställa att raderade frekvenser inte blockerar din förmånstagare.

Radio DME mäts lite genom att mäta intervallet mellan den “begäran pulsen” från sändaren dessutom och “svarspulsen” från en AV-mottagare. Det är som bara i fall ubåtarna gjorde det bästa av att dra nytta av ekolodssignaler som rikoschetterade mot objekt som föreställer havsbotten.

DME bör visas över hela nautiska mil och utvärderas som ett viktigt avstånd som kallas “lutningsavstånd”. På grund av hur den här stora helikoptern flyger kommer mätningar av lutningsavstånd att säkerställa att du överskrider förväntade avstånd.

Till exempel, i ett fall där ett flygplan flyger direkt bredvid en DME-sändare med 6 000 skor, bör DME visa ungefär unik NM.

Vilket är det regelbundet förekommande DME-lutningsintervallet för de flesta rutter? Tumregeln för alla är att om du befinner dig minst 1 mil från ett tåg för att resa var 1000 fot högre än havsnivån, kan lutningsintervallet praktiskt taget försumma Lelen.

Alltså, om du någonsin flög 5000 fot uppför DME-depån (AGL) och är minst 5 nautiska mil från sprängplatsen, är DME-resandet korrekt.

hur man bestämmer lutningsavståndsfel

DME ger kommandot en siktlinje mellan huvudplanet och tåget på den marken, och terrängen och miles över horisonten hindrar DME från att fungera.

DME-sändare på marken är också designade för cirka hundra flygplan samtidigt. Om alltför många flygplan laddar enheten, kommer mer isolerade enheter inte att framgångsrikt kunna förstärka DME-signalerna på alla av dem.

GPS DME vs. Konventionell DME

Tack vare GPS använder piloter mycket och mindre av den ursprungliga DME. När man flyger IFR med godkänd GPS kan GPS-avstånd användas av den anledningen att en positiv ersättning för DME.

hur man beräknar lutningsavståndsfel

Till exempel, om man fortfarande flyger ILS och det mesta av DME för FAF är 20 olika miles från LOC dessutom antennen, är du för närvarande 2 poäng från fixen, din DME GPS kommer att köpa dig 2 miles långt från en framgångsrik FAF. …

Om du verkligen behöver GPS DME för att matcha traditionell DME för ILS-metoden, kan du föreslå “Direct IXXX” för att använda utökat avstånd ii som motsvarar din kontakt såväl som kortet.

Vi rekommenderar dock inte att göra detta regelbundet, eftersom hela din familj kan rita en rak linje på gatukartan utan att ge många uppfattningar om vilken väg du ska använda till leden.

Glöm inte HOLD-funktionen!

Avståndsberäkning Formeln Distance Implies Rate * Time, används av DME-individen för att beräkna dess slutliga avstånd bortom DME-markplatsen. Uppskattningarna har alltid använt hastigheten med radiosignalen att göra, det vill säga en blekningshastighet (cirka 300 000 000 m eller s eller 186 000 m och s).

Har du någonsin rest med varje ILS som refererar till distansposter långt från närmaste VOR istället för att lämna LOC? För flygplan som är fullt utrustade med en DME-radio vet du utan tvekan vad “Hold”-knappen är till för. På ett tillvägagångssätt som registrerar DME från närmaste NAVAID, måste människor först ställa in sina NAV-stereoapparater till DME-källan, i huvudsak publicitet “HOLD”, och sedan matcha satellitnavigeringsdata från frekvensen. Kommer du ihåg hjälpmedel som det vi nämnde att specifika DME UHF-våglängder alltid är professionellt knutna till VHF-frekvenser? Om en individ “HÅLLER” DME-frekvensen på min NAVAID-ratt, kommer du att låsa valfri DME-hastighet för att byta till vår egen nya NAVAID beroende på din betydelse.

Kör ILS vid Vor Falls (KTVF) till bana 31. Inflygningen bestäms av TVF VOR som har DME. Eftersom du har en fantastisk båge på lokaliseringsbanan kommer du med stor sannolikhet att hänvisa till DME TVF. När folk anländer byter du till I-HYZ LOC på 110.5. Men först måste du trycka på “HOLD”. Detta kommer att hålla TVF-DME-böcker på din DME-individ, eftersom detta definitivt är distansmaterial för det specifika tillvägagångssättet som utövas. Om du inte är vid varje liten sak gäller samma princip. Först måste de flesta ställa in TVF, passa “HOLD” med fingret och sedan växla på vägen till I-HYZ LOC-frekvensen.

När du är klar med förvärvet, bege dig till att omdefiniera DME-frekvensen så att framtida tillvägagångssätt inte pekar på felaktig räckviddsinformation.

Vilka enheter är utrustade med DME-radio?

Du kommer utan tvekan inte att hitta alla dessa inte online-dme-radioapparater på träningsplan. Istället är de vanligaste flygplanen utrustade med flera GPS-mottagare.

Men kvinnor kommer fortfarande att hitta DME hemmabiosystem i hela branschen. De flesta transportstilar erbjuder flygplan DME, och en hel del tidigare IFR GA-certifierade flygplan har ofta flygplan DME. Faktum är att FAR 91.205 (d) (2) inkluderar alla flygplan som är certifierade att flyga IFR omkring FL 240 och “önskvärt utrustade som lider av ett godkänt DME- eller RNAV-system”.

Är ditt flygplan lastat med en DME? Har han främst Tell GPS-enheter? i de flesta av kommentarerna nedan.

 

 

MSL, subtrahera helt enkelt ämnesstorleken från din nuvarande höjd, medan i så fall multiplicera den siffran med 3. När du har fyllt i informationen kommer du att veta att din stad bör börja sjunka 45,5 gånger från flygplatsen. Ta bort de två nollorna från detta nummer, och sedan blir det 25,5 m. Miles.

< 10px 10px" id="3">